Filip Ruška mag.ing.aedif.

Osnovni podaci

Kabinet: III.15

 

Zavod: Zavod za geotehniku, prometnice i geodeziju

 

E-mail: fruska@gfos.hr

 

Telefon:

 

Konzultacije: Termini konzultacija

 

Nastavna aktivnost

Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo – smjer HIDROTEHNIKA:

 

Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo – smjer NOSIVE KONSTRUKCIJE:

 

Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo – smjer ORGANIZACIJA, TEHNOLOGIJA I MENADŽMENT GRAĐENJA:

 

Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo – smjer PROMETNICE:

Područje znanstvenog istraživanja

    

Objavljeni radovi

    

Obrazovanje i radno iskustvo

    

Stručna aktivnost

    

European Curriculum Vitae