izv.prof.dr.sc. Miroslav Šimun dipl.ing.građ.

Osnovni podaci

Kabinet: III.15

 

Zavod:

 

E-mail: msimun@gfos.hr

 

Telefon:

 

Konzultacije: Termini konzultacija

Nastavna aktivnost

Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo – smjer HIDROTEHNIKA:

 

Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo – smjer ORGANIZACIJA, TEHNOLOGIJA I MENADŽMENT GRAĐENJA:

 

Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo – smjer PROMETNICE:

Područje znanstvenog istraživanja

    

Objavljeni radovi

    

Obrazovanje i radno iskustvo

   

Stručna aktivnost

   

European Curriculum Vitae