Ivanka Netinger Grubeša dipl.ing.građ.

Osnovni podaci

Kabinet: II.16

 

Zavod: Zavod za materijale i konstrukcije

 

E-mail: nivanka@gfos.hr

 

Telefon: (031) 540 082


Konzultacije: Termini konzultacija

Nastavna aktivnost

Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo:

 

Preddiplomski sveučilišni studij Arhitekture i Urbanizma:

 

Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo – smjer HIDROTEHNIKA:

 

Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo – smjer NOSIVE KONSTRUKCIJE:

 

Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo – smjer ORGANIZACIJA, TEHNOLOGIJA I MENADŽMENT GRAĐENJA:

 

Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo – smjer PROMETNICE:

 

Stručni studij (redoviti)

 

Stručni studij (izvanredni)

 

Razlikovna godina

 

Specijalistički diplomski stručni studij

 

Poslijediplomski sveučilišni studij Građevinarstvo

 • Teorija trajnosti konstrukcija
 • Novi materijali u građevinarstvu

Područje znanstvenog istraživanja

Građevni materijali, požarna otpornost betona

Obrazovanje i radno iskustvo

Obrazovanje
Godina2000
Mjesto Osijek
Ustanova Građevinski fakultet Sveučilišta u Osijeku
Zvanje Diplomirani inženjer građevinarstva

 

Godina2005
Mjesto Osijek
Ustanova Građevinski fakultet Sveučilišta u Osijeku
Zvanje Magistar građevinarstva

 

Godina2010
Mjesto Osijek
Ustanova Građevinski fakultet Sveučilišta u Osijeku
Zvanje Doktor tehničkih znanosti

 

Radno iskustvo
Datum 2000-2001
Ustanova Tehnoprojekt, Vinkovci
Područje rada Projektiranje
 
Datum 2001-
Ustanova Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Građevinski fakultet Osijek
Područje rada Nastava, znanstveno-istraživački rad, stručna djelatnost

Stručna aktivnost

U područjima rada: Eksperimentalna ispitivanja nosivih konstrukcija, Rad u stručnim tijelima, Seminari stručnog usavršavanja

 

Područje radaVažnije reference
Eksperimentalna ispitivanja nosivih konstrukcija
 • Netinger, I.; Dolaček, Z.: Ispitivanje prednapetih šupljih ploča Vibrobeton PPV 400 – G 45, siječanj 2005
 • Priručnik kvalitete laboratorija - Organizacija laboratorija i metode ispitivanja u proizvodnji prednapetih šupljih ploča, Vibrobeton d.d. Vinkovci, 2004
 • Priručnik za kontrolu tvorničke proizvodnje prednapetih ploča Vibrobeton PPV, Vibrobeton d.d. Vinkovci, 2004
 • Program početnih ispitivanja sastavnih materijala i gotovih proizvoda, Vibrobeton d.d. Vinkovci, 2004
 • Aničić D.; Netinger I.: Priručnik za projektiranje prednapetih šupljih ploča «Vibrobeton», 2004
 • Predgotovljeni betonski elementi - Priručnik tvorničke proizvodnje i kontrole gotovih proizvoda, Vibrobeton d.d. Vinkovci, 2006.
 • Predgotovljeni betonski elementi - Program početnih ispitivanja sastavnih materijala i gotovih proizvoda, Vibrobeton d.d. Vinkovci, 2006..
 • Priručnik kvalitete laboratorija - Ispitne metode, Cestorad d.d., Vinkovci, 2008
Rad u stručnim tijelima
 • Član Povjerenstva za praćenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja na Građevinskom fakultetu Osijek
Seminari stručnog usavršavanja
 • Dimenzioniranje betonskih konstrukcija prema novijim europskim tehničkim propisima EC2, DIN 1045-1 i FIP - seminar u okviru posebnog programa DAAD-a, 2001., Sarajevo
 • Ojačanje konstrukcija ugljičnim vlaknima - seminar SIKA, 2002., Zagreb
 • Education in field of eartquake engineering - seminar održan u okviru TEMPUS projekta, 2003., Skopje
 • Seminar poduzeća Hottinger Baldwin Messtechnik – izobrazba za rad sa mjernom opremom, 2006., Zagreb
 • International Workshop: State of the Art of Fire Safety in Road Tunnels, 2007., Zagreb