prof.dr.sc. Ksenija Čulo dipl.oec.

Osnovni podaci

Kabinet: III.7

 

Zavod: Zavod za organizaciju, tehnologiju i menadžment

 

E-mail: kculo@gfos.hr

 

Telefon: (031) 540 085

 

Konzultacije: Termini konzultacija

Nastavna aktivnost

Preddiplomski sveučilišni studij Arhitekture i Urbanizma:

 

Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo – smjer HIDROTEHNIKA:

 

Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo – smjer NOSIVE KONSTRUKCIJE:

 

Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo – smjer ORGANIZACIJA, TEHNOLOGIJA I MENADŽMENT GRAĐENJA:

 

Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo – smjer PROMETNICE:

 

Poslijediplomski sveučilišni studij Građevinarstvo

 • Ekonomski aspekti investicijskih projekata

 

Poslijediplomski specijalistički studij Građevinarstvo: UPRAVLJANJE GRAĐEVINSKIM PROJEKTIMA:

 

Specijalistički diplomski stručni studij:

 

Poslijediplomski interdisciplinarni specijalistički studij Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku „Regionalna suradnja i integriranje u Europsku uniju“

 • Ekonomsko vrednovanje ulaganja
 

Područje znanstvenog istraživanja

Menadžment u građevinarstvu, vrednovanje investicijskih varijanti, analiza koristi i troškova (CBA) u studijama utjecaja na okoliš.

Obrazovanje i radno iskustvo

Obrazovanje
Godina 1981
Mjesto Osijek
Ustanova Ekonomski fakultet
Zvanje Diplomirana ekonomistica
 
Godina 1993
Mjesto Osijek
Ustanova Ekonomski fakultet
Zvanje Magistra ekonomije
 
Godina 1997
Mjesto Osijek
Ustanova Ekonomski fakultet
Zvanje Doktorica ekonomije

 

Radno iskustvo
Datum 1993. -
Ustanova Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Građevinski fakultet Osijek
Područje rada Nastava, znanstveno-istraživački rad, stručna djelatnost
 
Datum 1991. – 1993.
Ustanova Ekonomska škola, Osijek
Područje rada Nastavnica
 
Datum 1984. – 1990.
Ustanova „Obnova“, Osijek
Područje rada Voditeljica financijskog odjela
 
Datum 1983. – 1984.
Ustanova SIZ za zdravstvo, Vinkovci
Područje rada Voditeljica financijskog odjela
 
Datum 1981. – 1982.
Ustanova Ekonomska škola, Osijek
Područje rada Nastavnica

Stručna aktivnost

Menadžment u građevinarstvu, vrednovanje investicijskih varijanti, analiza koristi i troškova (CBA) u studijama utjecaja na okoliš.

 

Područje radaVažnije reference
Analize troškova i koristi utjecaja na okoliš
 • Analize troškova i koristi u sklopu Studija utjecaja na okoliš – Javorica, Koritnjak, Pregrada G.
 • Cementara u Banovini – 2008.
Javno privatno partnerstvo

U suradnji s prof.dr.sc. Vladimirom Skendrovićem.

 • Autobusni kolodvor u Osijeku – 2006
 • Stadion i tržnica Mačkamama u Osijeku
Stručno savjetovanje investitora

U suradnji s prof.dr.sc. Vladimirom Skendrovićem.

 • Hrvatske autoceste: Studija primjene održavanja autocesta prema performansama – 2007.
 • Cesting, Osijek: Primjena ugovora o udruživanju (Joint Venture) – 2007.
Rad u stručnim tijelima
 • Nacionalno vijeće za praćenje Bolonjskog procesa
 • Tempus projekt: Quasys, 2004
 • Tempus projekt: Croatian Bologna Promotors Team Cro4Bologna, 2005.
Seminari stručnog usavršavanja
 • Projektni menadžment
 • Projektni menadžer u graditeljstvu
 • Emocionalna inteligencija – ključ uspjeha menadžera.
 • Timski rad