Mensur Mulabdić dipl.ing.građ.

Osnovni podaci

Kabinet: III.32

 

Zavod: Zavod za geotehniku, prometnice i geodeziju

 

E-mail: mulabdic@gfos.hr

 

Telefon: (031) 540 088

 

Konzultacije: Termini konzultacija

Nastavna aktivnost

Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo:

 

Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo – smjer HIDROTEHNIKA:

 

Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo – smjer NOSIVE KONSTRUKCIJE:

 

Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo – smjer ORGANIZACIJA, TEHNOLOGIJA I MENADŽMENT GRAĐENJA:

 

Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo – smjer PROMETNICE:

 

Poslijediplomski sveučilišni studij Građevinarstvo

 • Dinamika tla i temeljenja
 • Računalno modeliranje u geotehnici

 

Poslijediplomski specijalistički studij Građevinarstvo: POTRESNO INŽENJERSTVO

 

Poslijediplomski specijalistički studij Građevinarstvo: ZAŠTITA OKOLIŠA U GRAĐEVINARSTVU

 

Specijalistički diplomski stručni studij

Područje znanstvenog istraživanja

Geotehnika, geosintetici, odlagališta otpada, ispitivanje tla u laboratoriju i na terenu, interakcija, mjerenja i opažanja

Obrazovanje i radno iskustvo

Obrazovanje
Godina1978
Mjesto Zagreb
Ustanova Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Zvanje Diplomirani inženjer građevinarstva

 

Godina1985
Mjesto Zagreb
Ustanova Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Zvanje Magistar građevinarstva

 

Godina1992
Mjesto Zagreb
Ustanova Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Zvanje Doktor građevinarstva

 

Radno iskustvo
Datum 1979-1989, 1992-1998
Ustanova Institut građevinarstva Hrvatske, Zagreb, Zavod za geotehniku
Područje rada Laboratorij, in situ, rukovoditelj laboratorija, projektant, istraživač
 
Datum 1989-1992
Ustanova Švedski geotehnički institut, Linköping, Švedska
Područje rada Gost istraživač – teren i laboratorij
 
Datum 1998-2008
Ustanova Građevinski fakultet, Sveučilište JJS u Osijeku
Područje rada Geotehnika – nastava, istraživanja

Stručna aktivnost

U područjima rada: Geotehnika, geosintetici, odlagališta otpada, ispitivanje tla u laboratoriju i na terenu, interakcija, mjerenja i opažanja

 

Područje radaVažnije reference
Projektiranje a) Nasuti objekti i klizišta
 • Brana Javorica, Slatina:Geotehnički projekt – glavni projektant, istražni radovi, projekt, opažanje , 2003.
 • Luka Drač, Albanija , Glavni projekt alternativnog rješenja koliničke konstrukcije betonskog kolnika, voditelj tima: istražni radovi, projektno rješenje, 2004.
 • Glavni projekt sanacije pokosa osnovne škole Ljubo Babić u Gorici Svetojanskoj, 2003.
 • Geotehničke analize za branu Opatovac, 2006.
 • Geotehničke analize za branu Čitluk, 2008.

 

b) Geotehnika u prometnicama

 • Glavni geotehnički projekt i istražni radovi za trasu autoceste Zagreb-Varaždin, dionica Breznički Hum-Novi Marof-Varaždin, 1996-1997
 • Glavni projekt za potporni zid od gabiona, visine 10 m, Autocesta Breznički Hum-Novi Marof, 1997.

 

c) Temeljenje

 • Glavni projekt sanacije temeljenja osnovne škole Ljubo Babić Gorica Svetojanska – Jastrebarsko, 2003.
 • Glavni i izvedbeni projekt temeljenja novog mosta u Jankomiru, 2004. i 2005.,
 • Glavni i izvedbeni projekt iskopa i zaštite iskopa spojnog kolektora: južni kolektor-Drinska ulica, Osijek, za Vodovod Osijek, 2002.

 

d) Zaštita okoliša

 • geotehničke projektne analize za preko dvadeset odlagališta otpada
Stručni nadzor nad izvođenjem geotehničkih zahvata
 • Stručni nadzor - poboljšanja tla šljunčanim pilotima, tvornica za preradu vode, Sl. Brod,1998-1999.
 • Nadzor nad iskopom plinovoda u Baranji, GF Osijek, 2006-2007.
 • Nadzor nad izvedbom poboljšanja tla mlaznim injektiranjem, Hutlerova, Osijek, 2007.
 • Nadzor nad sanacijom obložno-potpornog zida u Vukovaru, GF Osijek, 2008.
Istražni radovi
 • Ispitivanje uzroka oštećenja nasipa Lonjskog polja i prijedlog sanacije, 1994.
 • Istražni radovi za kanal Dunav-Sava, I i II faza (glavni projekt), 1995-1997.
 • Istražni radovi za geotehnički projekt za autocestu Breznički Hum – Varaždin, 1996-1997.
 • Istražni radovi za zemljanu branu Javorica, Slatina, 2002/03.
 • Istražni radovi za luku Drač, Albanija, 2004.
 • Istražni radovi za branu Seona – idejni projekt, 2004.
 • Istražni radovi za branu Drljanski potok – idejni projekt, 2004.
 • Istražni radovi za branu Opatovac – glavni projekt, 2004.
 • Istražni radovi za novi most u Jankomiru preko Save, 2004.
 • Istražni radovi za obrambene nasipe u Baranji, 2007.
Mjerenja i opažanja
 • Mjerenje slijeganja na tvornici za preradu vode originalnim instrumentom PROFILOMETROM, Sl.Brod, 1999-2000.
 • Provedba opažanja sanacije osnovne škole Ljubo Babić -Gorica Svetojanska – Jastrebarsko, 2004-2005.
 • Mjerenje pomaka na pokosu u zimskoj luci Osijek, 2005-2006.
 • Mjerenja pomaka građevine, MVP Zagreb, 2007
 • Mjerenja pomaka u građevnoj jami objekta u Sl.Brodu, 2007.
 • Mjerenje pomaka pri sanacije gimnazije Vukovar, 2007-2008.
Inovacije i unapređenja
 • Projekt i izrada triaksijalne ćelije za ispitivanje pri povišenim temperaturama, uz vođenje ispitivanja, (1992), Švedski geotehnički institut, Linkoping., originalno rješenje
 • Izrada kompjutorskog programa “LABOS”za obradu rezultata ispitivanja u laboratoriju, voditelj tima, (1994-1997).
 • Automatizacija mjerenja izravnog i kružnog posmika za tlo, voditelj tima, (1995-1997).
 • Automatizacija mjerenja za smicanje stijena u preši, voditelj tima, (1995-1997).
 • Uvođenje postupka fall cone u ispitivanje granice tečenja, 1997.,
 • Prerada uređaja za izravni posmik za ispitivanje geosintetika, IGH (1998.) u malim aparatima
 • Voditelj tima i projektant izrade novog automatiziranog uređaja za izravni posmik velikih dimenzija, IGH, (1998.), za ispitivanje tla , geosintetika i njihovoih kontakata
 • Voditelj tima i koautor za izradu uređaja PROFILOMETAR za mjerenje slijeganja građevina, LETA d.o.o., Zagreb (2000)
 • Voditelj tima i koautor za izradu uređaja za izvlačenje geosintetika (pullout), dimenzija 1,9x0,9x1,2 m (Lx B x H), Građevinski fakultet Osijek, 2000-2003.
 • Koordinator i suradnik u timu za razvoj uređaja za mjerenje brzine valova u okolini geosintetika u uređaju pullout, Građevinski fakultet Osijek, 2000-2003.
Znanstveni projekti
 • Armirano tlo – ispitivanje učinkovitosti armature, 2002-2005.broj 0149155 - voditelj
 • Mehanička stabilnost i funkcionalnost odlagališta komunalnog otpada, 2006-2009 (2011). broj 149-0831529-3050- voditelj
 • COST 337 – Europski projekt, 1999-2001, delegat RH
 • COST 348– Europski projekt, 2002-2006, delegat RH
Stručno usavršavanje
 • Stpendist USA vlade: studijski boravak u USA – Odlagališta otpada, 1996. (seminari, konferencije, projektna poduzeća, EPA)
 • posjeti institutima i laboratorijima (ISMES, Karlsruhe, NGI,Technical Univ. Wien, Budimpešta)
 • Gost istraživač: Swedish Geotechnical Institute (SGI), Linköping, Sweden, 1989-1992
Stručno savjetovanje
 • Stručni konzultant za projekt poboljšanja tla i izbor temeljenja tvornice za preradu vode, Sl. Brod,– temeljenje na mekom tlu, šljunčani piloti, 1998-1999.
 • Vibrobeton – Vinkovci, pruga Tovarnik-Vinkovci, 2008.
Zaštita okoliša
 • Član državne komisije za procjenu utjecaja na okoliš odlagališta otpada (desetak lokacija)
 • Predavač na poslijediplomskom studiju zaštite okoliša, Sveučilište Osijek, predmet: Tehnologije odlaganja otpada
 • Koautor Smjernica za sanaciju odlagališta otpada, Elektroprojekt Zgareb, 2003.
 • Voditelj projektnog tima eksperata i realizacija projekta GEF NCSA ,Provedba triju konvencijazaštiti okoliša u Hrvatskoj, 2003-2004.,
 • Predavač na seminarima odlagališta otpada, DIT
 • Član uredništva časopisa Gospodarstvo i okoliš
Revizije
 • Ovlašteni revident za mehaničku otpornost i stabilnost temeljnih konstrukcija, konstrukcija zaštite građevnih jama i podzemnih građevina, temeljenja i sanacije tla, nasutih građevina i odlagališta otpada
Rad u inozemstvu a) Rukovoditelj gradilišnog laboratorija i tehnolog za ugradnju tla:
 • Brana Sidi Yacoub, Alžir, (1983/84).
 • Brana Boukourdane, Alžir, (1985), istražni radovi.
 • Brana Zeralda, Alžir, (1985).
 • Aerodrom Boufarik, Alžir, (1987).

 

b) Gost istraživač:

 • Swedish Geotechnical Institute (SGI), Linköping, Sweden, 1989-1992
Rad u stručnim tijelima
 • pedsjednik TO 221 Geosintetici
 • član TO 548 PO7 – Eurocodovi
 • Nacionalni ocjenitelj za akreditaciju geotehničkih laboratorija
Seminari stručnog usavršavanja - viditelj
 • Odlagališta otpada – izgradnja novih i sanacija starih odlagališta
 • Primjena geosintetika u geotehnici, cestogradnji i hidrotehnici
 • Eurocode 7 – Geotehničko projektiranje