Željka Vukić prof.

Osnovni podaci

Kabinet: III.21

 

Zavod: Zavod za arhitekturu i urbanizam

 

E-mail: zvukic@gfos.hr

 

Telefon: (031) 544 693

 

Konzultacije: Termini konzultacija

Područje znanstvenog istraživanja

Metodika planiranja i programiranja nastavog procesa i trenažnog procesa, kineziloška rekreacija, kineziološka sociologija.

Objavljeni radovi

Obrazovanje i radno iskustvo

Obrazovanje
Godina1980
Mjesto Zagreb
Ustanova Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu
Zvanje a) profesor tjelesnog odgoja u školama
b) kineziološka rekreacija

 

Godina1981
Mjesto Osijek
Ustanova Pedagoški fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku
Zvanje Asistentica za predmet Kineziološka sociologija

 

Godina1998
Mjesto Osijek
Ustanova Poljoprivredni fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku
Zvanje Naslovno nastavno zvanje viši predavač

 

Godina2002
Mjesto Osijek
Ustanova Građevinski fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku
Zvanje Nastavno zvanje viši predavač

 

Godina2007
Mjesto Osijek
Ustanova Građevinski fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku
Zvanje Nastavno zvanje viši predavač

 

Radno iskustvo
Datum 1979- 1980
Ustanova EUŠC „Braća Ribar“ u Vinkovcima
Područje rada Nastava
 
Datum 1980-1981
Ustanova C.U.O. M. A. Reljković, Vinkovci
Područje rada Nastava
 
Datum 1981-1984
Ustanova ŠCZSKUP „S. S. Kranjčević“ u Vinkovcima
Područje rada Nastava
 
Datum 1984-1993
Ustanova ŠC „Ruđer Bošković“ u Osijeku
Područje rada Nastava
 
Datum 1993-2002
Ustanova Medicinska škola u Osijeku
Područje rada Nastava
 
Datum 2002-
Ustanova Sveucilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Gradevinski fakultet Osijek
Područje rada Nastava

Stručna aktivnost

U podrucjima rada: Metodika planiranja i programiranja nastavog procesa i trenažnog procesa, kineziloška rekreacija, kineziološka sociologija.

 

Područje radaVažnije reference
Rad objavljen u znanstvenom časopisu
 • Brkljačić, Ž. (1981.) : Povezanost nekih edukativnih karakteristika roditelja i uspjeha studenata na fakultetu za fizičku kulturu, Kineziologija, Vol. 12 Br. 1-2 (1981.), str. 87 – 101, Fakultet za fizičku kulturu, Zagreb 1981.
Udžbenik
 • Vukić, Ž., Ž. Vukić, S. Jančić, (1999.): “PRIRUČNIK ZA SAMOSTALNO CILJANO VJEŽBANJE STUDENATA”. Izdavači: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Ekonomski fakultet u Osijeku, Biblioteka Ekonomskog fakulteta u Osijeku – U – 76, Osijek, 1-64 str.
Stručni radovi
 • Vukić, Ž., Ž. Vukić, (1994.): Način svakodnevnog života i rada i slobodno vrijeme učenika i studenata , 3. Ljetna škola pedagoga fizičke kulture Republike Hrvatske, Zbornik radova, Rovinj, str. 54 – 55.
 • Vukić, Ž., Ž. Vukić, (1994.): Prostorne mogućnosti u funkciji podmirenja potreba tjelesnog vježbanja, 3. Ljetna škola pedagoga fizičke kulture Republike Hrvatske, Zbornik radova, Rovinj, str. 56 – 57.
 • Vukić, Ž., Ž. Vukić, S. Jančić, (1995.) : Priručnik za planiranje, programiranje i praćenje samostalnog ciljanog vježbanja učenika / studenata u funkciji zdravlja, 4. Ljetna škola pedagoga fizičke kulture Republike Hrvatske, Zbornik radova, Rovinj, str. 47 – 48.
 • Jančić, J., Ž. Vukić, Ž. Vukić, J. Jurković, (1995.): Nastavni plan i program u funkciji zdravlja, da ili ne?, 4. Ljetna škola pedagoga fizičke kulture Republike Hrvatske, Zbornik radova, Rovinj, str. 52 – 53.
 • Vukić, Ž., S. Jančić, Ž. Vukić, (1995.): Program hodanja i trčanja u funkciji zdravlja, 4. Ljetna škola pedagoga fizičke kulture Republike Hrvatske, Zbornik radova, Rovinj, str. 61 – 63.
 • Vukić, Ž., S. Jančić, Ž. Vukić, (1997.): Model ustroja nastave tjelesne i zdravstvene kulture športa na visokim učilištima, I. Međunarodna konferencija “Kineziologija u sadašnjosti i budučnosti”, Zbornik radova, Dubrovnik, str. 82 – 83
 • Vukić, Ž., S. Jančić, Ž. Vukić, (1998.): Strategija razvoja tjelesne i zdravstvene kulture na visokim učilištima, VII. Ljetna škola pedagoga fizičke kulture Hrvatske, Zbornik radova, Rovinj, str. 95-96.
 • Vukić, Ž., Ž. Vukić, (2007.): Udio normativne ocjene u objektivnosti konačne ocjene, ERS Informativno stručno glasilo Udruge kineziologa grada Rijeke, Rijeka, br. 31, str. 17 - 23
 • Lagumdžija, E., Ž. Vukić, (2007.): Vrednovanje motoričkih i funkcionalnih postignuća učenica 1. razreda Jezične gimnazije u Osijeku, ERS Informativno stručno glasilo Udruge kineziologa grada Rijeke, Rijeka, br. 31, str. 33 - 37
 • Vukić, Ž., Ž. Vukić, (2008.): Pripremni trenažni period nogometne škole mladeži HNK „ Olimpija“ jesen – proljeće 2004./2005., Bilten Sport u školi, broj 74, Udruga za šport djece i mladeži, Osijek, str. 82 - 85
 • Vukić, Ž., Ž. Vukić, (2008.): Samostalno vršenje procjene i ocjene razine funkcionalnih sposobnosti studenata, Rad u objavi