izv.prof.dr.sc. Željko Koški dipl.ing.arh

Osnovni podaci

Kabinet: III.20

 

Zavod: Zavod za arhitekturu i urbanizam

 

E-mail: zkoski@gfos.hr

 

Telefon: (031) 544 694

 

Konzultacije: Termini konzultacija

Nastavna aktivnost

Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo:

 

Preddiplomski sveučilišni studij Arhitekture i Urbanizma:

 

Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo – smjer HIDROTEHNIKA:

 

Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo – smjer NOSIVE KONSTRUKCIJE:

 

Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo – smjer ORGANIZACIJA, TEHNOLOGIJA I MENADŽMENT GRAĐENJA:

 

Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo – smjer PROMETNICE:

 

Stručni studij (redoviti)

 

Stručni studij (izvanredni)

 

Poslijediplomski sveučilišni studij Građevinarstvo

 • Tehnologije ekološkog građenja (do ak. god. 2019./2020.)
 • Tehnologije održive gradnje

 

Poslijediplomski specijalistički studij Građevinarstvo: UPRAVLJANJE GRAĐEVINSKIM PROJEKTIMA

 

Poslijediplomski specijalistički studij Građevinarstvo: ZAŠTITA OKOLIŠA U GRAĐEVINARSTVU

 

Specijalistički diplomski stručni studij

Područje znanstvenog istraživanja

Nosive konstrukcije, računalno modeliranje konstrukcije, čelične konstrukcije, spregnute konstrukcije čelik-beton

Obrazovanje i radno iskustvo

Obrazovanje
Godina1982
Mjesto Zagreb
Ustanova Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Zvanje Diplomirani inženjer arhitekture

 

Godina1997
Mjesto Zagreb
Ustanova Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Zvanje Doktor arhitekture

 

Radno iskustvo 
Datum 1982 – 1984
Ustanova Građevinski školski centar Osijek
Područje rada Nastava, stručna djelatnost
 
Datum 1984 – 1992
Ustanova Građevinski institut Zagreb , OOUR Fakultet Građevinskih znanosti Osijek
Područje rada Nastava, znanstveno-istraživački rad, stručna djelatnost
 
Datum 1992 – 1994
Ustanova Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Građevinski fakultet Osijek
Područje rada Nastava, znanstveno-istraživački rad, stručna djelatnost
 
Datum 1994 – 2001
Ustanova Grad Osijek, Upravni odjel za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu okoliša
Područje rada Stručna djelatnost, znanstveno-istraživački rad
 
Datum 2002 -
Ustanova Sveucilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Gradevinski fakultet Osijek
Područje rada Nastava, znanstveno-istraživacki rad, stručna djelatnost

Stručna aktivnost

U podrucjima rada: Nosive konstrukcije, računalno modeliranje konstrukcije, čelične konstrukcije, spregnute konstrukcije čelik-beton

 

Područje radaVažnije reference
Arhitektonsko projektiranje i fizika zgrade
 • Idejni, Glavni i Izvedbeni projekt Planinarskog doma na Jankovcu. (sa koautorom 1987.g.- I nagrada na javnom natječaju, realizirano 1987.g.)
 • Idejni i izvedbeni projekt polivalentnog poslovnog objekta u Podravskim Podgajcima kod Donjeg Miholjca. (1988.g., realizirano 1990.g.)
 • Idejni projekt stambeno-poslovne zgrade u Rokovoj ulici br. 41 u Osijeku. (1997.g. – realizirano 1998.g.)
 • Idejni i izvedbeni projekt odjela Muzeja Slavonije Arhitektura Rimske Murse u Donjem gradu u Osijeku. (1998.-realzirano 1999. -I etapa)
 • Idejni i Glavni projekt Solarne stambeno-poslovne kuće “SOLAR- SYSTEM” Donjodravska obala br. 49 u Osijeku. (2002.g., završetak realizacije 2006.g.)
 • Idejni projekt Poslovnog centra DRYDEN d.o.o. u Vukovarskoj ulici br. 228 u Osijeku (2004. – realizirano 2004.)
 • Idejni i Glavni projekt višestambene građevine u ulici kardinala Alojzija Stepinca 35 u Osijeku (2003. – završetak realizacije rujan 2005.)
 • Idejni, Glavni i Izvedbeni projekt dogradnje srednje škole „Ivana Šveara“ u Školskoj ulici br. 12 u Ivanić Gradu (2003/2004.)
 • Idejno arhitektonsko rješenje pješačkog nathodnika Donji grad u Osijeku (2006.)
 • Idejni i Glavni arhitektonski projekt obiteljske kuće Horvat u Bilju (2008.)
Stručni nadzor nad izvođenjem građevinskih objekata
 • Investitorski nadzor nad izvođenjem objekta Privredne banke u Valpovu (1998)
 • Investitorski i projektantski nadzor nad izvođenjem poslovnog objekta u Podravskim Podgajcima kod Donjeg Miholjca. (1990.g.)
Projekti i nadzor građevinske sanacije većih građevina
 • Projekt i nadzor sanacije zgrade Centa za usmjereno obrazovanje Zvonko Brkić u Slavonskoj Požegi (1986.)
 • Projekt i nadzor sanacije zgrade Sportske dvorane u Županji (1988.)
Rad u stručnim tijelima
 • Hrvatska komora arhitekata i inženjera u graditeljstvu
 • Predsjednik društva arhitekata grada Osijeka (2001-2005.)
 • Rad u velikom broju Ocjenjivačkih sudova urbanističkih i arhitektonskih natječaja (1994-2005.)
 • Član Odbora za natječaje Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu (od 2005.)
 • Član Povjerenstva za procjenu arhitektonske uspješnosti projekata grada Osijeka (od 2007.g.)
Seminari stručnog usavršavanja
 • Ušteda toplinske energije i korištenje sunčevog zračenja u arhitekturi (2008.)