Raspored nastave


ODLUKA O NASTAVNOM KALENDARU ZA AKADEMSKU GODINU 2020./21

 

 

Preddiplomski sveučilišni studij

Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo

Grupe za vježbe preddiplomski sveučilišni studij

- zadnja promjena: 06.11.2020.

Preddiplomski sveučilišni studij Arhitektura i urbanizam

Grupe za vježbe preddiplomski sveučilišni studij Arhitektura i urbanizam

- zadnja promjena: 06.11.2020.

Diplomski sveučilišni studij

Diplomski sveučilišni studij

Grupe za vježbe diplomski sveučilišni studij

- zadnja promjena: 21.10.2020.

Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij

Raspored - doktorski studij

Preddiplomski stručni studij

Preddiplomski stručni studij (redoviti)

Grupe za vježbe preddiplomski stručni redoviti studij

- zadnja promjena: 16.10.2020.

Preddiplomski stručni studij izvanredni

- zadnja promjena: 27.11.2020.

Razlikovna godina

Razlikovna godina

- zadnja promjena: 21.02.2020.

Specijalistički diplomski stručni studij

Specijalistički diplomski stručni studij

- zadnja promjena: 20.10.2020.