Ured za projekte i međunarodnu suradnju


Slobodno nam se obratite sa vašom projektnom idejom!

Najava natječaja "Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti 2017."

Datum objave: 28.09.2017.

Svrha ovog natječaja je razviti cjelovit i stabilan program financiranja razvoja karijera doktoranada, omogućiti mentorima da u svoja znanstvena istraživanja uključe doktorande koji žele sudjelovati u istraživačkom radu te usmjeriti njihovu karijeru prema vrhunskoj znanosti. Konačni cilj natječaja je izobrazba novih doktora znanosti koji će karijeru nastaviti u kompetitivnim istraživanjima i/ili gospodarstvu. Ovim Projektom financirat će se ukupan trošak bruto plaće doktoranda, koji će za vrijeme trajanja Projekta izraditi doktorat, ali i usvojiti znanja o temeljnim postavkama znanstvenog rada i istraživanja.

Na natječaj će se moći prijaviti znanstvenici u stalnom radnom odnosu na znanstvenim organizacijama u Republici Hrvatskoj izabrani u znanstveno ili znanstveno-nastavno zvanje koji su doktorski rad obranili najmanje 4 godine prije roka za prijavu na natječaj. Prijavitelji na ovaj natječaj moraju biti voditelji ili suradnici na znanstvenim projektima Zaklade, UKF-a, različitim EU (FP7, Obzor 2020.) i drugim međunarodnim kompetitivnim projektima koji traju najmanje 18 mjeseci od roka prijave. Na natječaj se mogu prijaviti znanstvenici iz svih znanstvenih područja, a može se podnijeti prijava samo za jednog doktoranda.

Isto tako prijavitelji trebaju uzeti u obzir da se s jednog projekta može prijaviti samo jedan kandidat za mentora.

Natječaj će se otvoriti do kraja 2017. godine, a svi detalji vezani uz natječaj bit će objavljeni na mrežnim stranicama Hrvatske zaklade za znanost. 

Opširnije

Najava natječaja za Hrvatsko-švicarski istraživački program 2017. - 2023.

Datum objave: 28.09.2017.

Hrvatsko-švicarski istraživački program otvorit će se početkom listopada 2017. godine. U okviru programa financirat će se zajednički istraživački projekti, koji će omogućiti znanstvenicima iz Hrvatske da zajedno u konzorciju sa znanstvenicima iz Švicarske provode istraživačke aktivnosti, s ciljem rješavanja specifičnih problema u svim znanstvenim područjima. Istraživanja će se provoditi na hrvatskim i švicarskim znanstveno-istraživačkim institucijama. Na natječaj se mogu prijaviti svi hrvatski znanstvenici zaposleni na javnim sveučilištima, javnim znanstvenim institutima i na Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti. Vrijednost pojedinog projekta koji će se financirati ovim natječajem iznosit će najviše 400.000 CHF, a taj će se iznos ravnomjerno raspodijeliti na hrvatske i švicarske partnere.
Natječaj će biti otvoren početkom listopada 2017. godine, te će biti otvoren najmanje 90 dana
Navedeni natječaj provodi Švicarska nacionalna zaklada za znanost putem elektroničkog sustava za prijavu mySNF (www.mysnf.ch).

Opširnije

Najava natječaja za program "Istraživački projekti" 2017.

Datum objave: 28.09.2017.

Sljedeći natječaj za program „Istraživački projekti“ raspisat će se početkom studenoga 2017. godine. Istraživačkim se projektima financiraju temeljna istraživanja koja stvaraju novo i unapređuju postojeće znanje o određenome području i koja su usmjerena na bolje razumijevanje predmeta istraživanja, kao i primijenjena istraživanja koja se provode s jasnim tehnološkim, gospodarskim ili društvenim ciljevima.

Na natječaj se mogu prijaviti svi znanstvenici zaposleni na znanstvenim organizacijama koje su upisane Upisnik znanstvenih organizacija koji se vodi pri Ministarstvu znanosti i obrazovanja, a koje ispunjavaju minimalne uvjete propisane Pravilnikom o uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje znanstvene djelatnosti, uvjetima za reakreditaciju znanstvenih organizacija i sadržaju dopusnice (NN 83/10). Voditelj projekta može prijaviti projektni prijedlog isključivo u onom području ili područjima za koje je akreditirana znanstvena organizacija u kojoj je zaposlen. Jedan znanstvenik može istovremeno sudjelovati na dva projekta HRZZ-a: kao suradnik na dva projekta ili kao  voditelj jednog projekta i suradnik na jednom projektu (za natječaje IP i UIP).

Svi voditelji i suradnici projekata HRZZ-a koji završavaju do 16. rujna 2018. godine mogu prijaviti projektni prijedlog na natječaj Istraživački projekti u 2017. godini jer se ti projekti neće uključiti u navedeno ograničenje sudjelovanja jednog znanstvenika na dva projekta HRZZ-a.
Opširnije

Postanite COST stručnjak!

Datum objave: 20.09.2017.

 

European Cooperation in Science and Technology program - COST - kontinuirano prihvaća prijave novih kandidata za upis u bazu neovisnih stručnjaka iz svih područja znanosti. 

Program COST teži postizanju ravnoteže svojih stručnjaka u odnosu na spol i dob te stoga osobito stavlja naglasak i poziva na prijavu mlade znanstvenike i znanstvenike ženskog spola. Prijava se vrši online, a u privitku se nalazi i info letak.

 

Expertflyer.pdf

 

Više informacija na poveznici:

 

http://www.cost.eu/participate/external_experts

 

Opširnije

Objavljen natječaj za bavarske godišnje stipendije za poslijediplomske studije u akademskoj godini 2018./2019.

Datum objave: 31.08.2017.

 

Slobodna Država Bavarska odnosno Bavarski visokoškolski centar za srednju, istočnu i jugoistočnu Europu (BAYHOST - Bayerisches Hochschulzentrum für Mittel-, Ost- und Südosteuropa) nudi u akademskoj godini 2018./2019. kandidatima iz Hrvatske godišnje stipendije za poslijediplomske ili doktorske studije na bavarskim visokim učilištima. Moguće je i financiranje jednogodišnjega studijskog boravka u Bavarskoj kao dijela doktorskoga studija u matičnoj zemlji. Jednogodišnje stipendije mogu se produljiti dva puta do najviše tri godine.

Obrasci za prijavu, upute o potrebnim prilozima i dodatna objašnjenja nalaze se na mrežnoj stranici BAYHOST-a te na sljedećoj adresi:

https://mzo.hr/hr/bavarske-godisnje-stipendije-za-poslijediplomske-studije-u-akademskoj-godini-20182019

Kontakt osoba za dodatne informacije: gđa Katrin Döppe (BAYHOST scholarship programs), doeppe@bayhost.de.

Rok za podnošenje prve prijave na adresu BAYHOST-a je 1. prosinca 2017. godine .

Prijave se šalju poštom na sljedeću adresu:

Bayerisches Hochschulzentrum für Mittel-, Ost- und Südosteuropa BAYHOST
Universitätsstraße 31
D-93053 Regensburg
Germany

Opširnije

Poziv na prijavu za sudjelovanje na tematskom seminaru „RECOGNITION: use and matching of ECTS with learning outcomes“ u Njemačkoj

Datum objave: 29.08.2017.

Agencija za mobilnost i programe EU poziva vas na prijavu za sudjelovanje na TCA tematskom seminaru „Recognition: use and matching of ECTS with learning outcomes“ koja će se održati u Leipzigu, Savezna Republika Njemačka, 28. i 29. studenoga 2017. godine.  S obzirom na to da je seminar međunarodnoga karaktera, radni je jezik engleski.

Seminar je usmjeren na razmjenu znanja i iskustava te razvijanje konkretnih primjera dobre prakse u području priznavanja studentske mobilnosti, stručne prakse (obvezne i dobrovoljne) i mobilnosti osoblja. Važan aspekt događanja jest i formuliranje ishoda učenja u međunarodnoj perspektivi.

 Teme izlaganja i/ili radionica:

  1. Recognition of Learning Outcomes: A European Perspective
  2. Quality of Recognition by Means of Process Management
  3. Challenges and Solutions in Developing Learning Outcomes from an International Perspective
  4. Big Data – Tools and Digitalization in Recognition

Tematski seminar namijenjen je predstavnicima visokih učilišta – iskusnim praktičarima u području priznavanja mobilnosti koji imaju uvid u navedeno područje i voljni su ga podijeliti s drugima te su zainteresirani za daljnje usavršavanje i primjenu stečenih znanja. Uz navedeno, poželjno je aktivno sudjelovanje u obliku izlaganja, vođenja radionice (prema prethodno navedenim temama), dokumentiranja rezultata i izvještavanja s radioničkih sesija.

Na seminaru će prisustvovati 70 sudionika iz cijele Europe,  a  do 3 mjesta rezervirana su za sudionike iz Hrvatske. Napomena:  organizator će krajem rujna odabrati najviše 2 sudionika nakon izvršene registracije, dok će treći sudionik biti stavljen na rezervnu listu.

Agencija za mobilnost i programe EU odabrat će sudionike koje će predložiti njemačkoj nacionalnoj agenciji, a koja će izvršiti konačni odabir sudionika te o tome obavijestiti Agenciju. Odabir sudionika koji će biti predloženi njemačkoj nacionalnoj agenciji za odabir ne obvezuje Agenciju za mobilnost i programe EU prema istima te, sukladno navedenom, Agencija zadržava pravo izmjene broja sudionika iz Hrvatske.

Organizator seminara osigurat će smještaj (dva noćenja) te pokriva troškove obroka tijekom seminara. Agencija za mobilnost i programe EU sufinancirat će troškove putau iznosu od najviše 400,00 EUR, a sudionik će bez obzira na cijenu putnih karata doprinijeti troškovima u iznosu od 450,00 HRK.

Zainteresirani sudionici trebaju se prijaviti putem prijavnog obrasca objavljenog na ovoj poveznici te uz prijavu dostaviti sažet životopis na erasmus@mobilnost.hr iz koje je vidljivo kako su profesionalno i osobno iskustvo prijavitelja povezani s temom seminara.

Podsjećamo da je za prijavu potrebna suglasnost zakonskog predstavnika matične ustanove (visokog učilišta) koja u fazi prijave može biti i usmena.

Krajnji rok za prijavu na aktivnost jest 11. rujna 2017. godine (do 12:00 sati).

 

Više informacija možete pronaći na sljedećim poveznicama:

 

Za sva pitanja u vezi aktivnosti molimo vas da se obratite na adresu elektroničke pošte: erasmus@mobilnost.hr .

 
Opširnije

Objavljen natječaj za stipendije Švicarske Konfederacije u akademskoj godini 2018./2019.

Datum objave: 25.08.2017.

 

Detaljnije informacije dostupne su u priloženim dokumentima na engleskome jeziku i na mrežnoj stranici Državnoga tajništva za obrazovanje i znanost Švicarske. Natječajnu dokumentaciju, koja uključuje prijavne obrasce, zainteresirani kandidati trebaju zatražiti od Švicarskog veleposlanstva.

Osoba za kontakt je gosp. Pero Katušić, tel.: +385 1 487 88 16, e-pošta: pero.katusic@eda.admin.ch.

Uz prijavne obrasce dostupne pri Švicarskom veleposlanstvu, prijavi je potrebno priložiti ispunjen i otisnut on-line obrazac na hrvatskome jeziku koji je dostupan na web stranici. Obrazac služi kao temelj za elektroničku obradu podataka.

Prijavu, s potpunom dokumentacijom na jednome od jezika: njemačkome, francuskome, talijanskome ili engleskome, treba poslati u tri primjerka do 15. studenoga 2017. godine na adresu:

Agencija za mobilnost i programe Europske unije
Frankopanska ulica 26
10 000 Zagreb
s naznakom: „Za stipendije Švicarske Konfederacije“

tel.: + 385 1 5497 896
tel: + 385 1 5005 955
e-pošta: bilaterala@mobilnost.hr

Prijavom na natječaj kandidati daju privolu Agenciji za mobilnost i programe EU-a za prikupljanje i obradu njihovih osobnih podataka (koje su ustupili prijavom) u svrhu provedbe natječaja i suglasnost za korištenje podataka prilikom objave rezultata natječaja (ime i prezime) na mrežnoj stranici Agencije.

 

Dokumenti potrebni za prijavu nalaze se na sljedećoj poveznici:

https://mzo.hr/hr/stipendije-svicarske-konfederacije-u-akademskoj-godini-20182019

 

 

 

 
Opširnije

Izmjena roka za dostavu projektnih prijedloga „Ulaganje u znanost i inovacije - Prvi poziv" - KK.01.1.1.04

Datum objave: 25.07.2017.

U sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga u otvorenom postupku dodjele bespovratnih sredstava privremenog modaliteta "Ulaganje u znanost i inovacije - Prvi poziv", referentna oznaka: KK.01.1.1.04., izmjenjuje se rok za dostavu projektnih prijedloga s 01.09.2017. godine na 02.10.2017. godine.

Također je na mrežnoj stranici http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1421 objavljen 1.set pitanja i odgovora.

 

 

Opširnije

Objavljen Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Ulaganje u znanost i inovacije - Prvi poziv" - KK.01.1.1.04

Datum objave: 04.07.2017.

 

 

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Ulaganje u znanost i inovacije - Prvi poziv“, koji se financira u sklopu Operativnoga programa Konkurentnost i kohezija za razdoblje 2014. - 2020., iz Europskoga fonda za regionalni razvoj.

Predmet ovog poziva je ulaganje u projekte primijenjenih istraživanja i povezivanje znanosti i poslovnoga sektora prijenosom znanja i tehnologije. Ulaganje u projekte istraživanja i razvoja koje provode istraživačke organizacije u skladu sa S3 pridonijet će inovativnom potencijalu, razvoju i prijenosu tehnologija u znanstvenoj i poslovnoj zajednici. U širem smislu, intervencije će pomoći u usmjeravanju znanstvenoga sektora prema suradnji s poslovnim subjektima i njihovu preusmjeravanju na potrebe gospodarstva.

Svrha ovog poziva je povećanje tržišno orijentiranih IRI aktivnosti podupiranjem suradničkih projekata znanstvenih organizacija i diseminacije rezultata u poslovni sektor u cilju rješavanja tržišnih nedostataka nastalih zbog nedostatnog ulaganja u istraživanje i razvoj te podizanja razine visokokvalitetnih istraživačko-razvojnih i inovacijskih aktivnosti u RH.

Informacije o ovome pozivu na dostavu projektnih prijedloga nalaze se na stranici strukturnih fondova.

Rok za podnošenje prijave je 1. rujna 2017. godine.

Sažetak_poziva.pdf

Opširnije

Izgradnja hrvatskoga strukovnog nazivlja - natječaj HRZZ-a otvoren

Datum objave: 14.06.2017.

 
Otvoren  je natječaj „Izgradnja hrvatskoga strukovnog nazivlja“ koji ima za cilj izradu baze podataka hrvatskoga strukovnog nazivlja (usustavljenih terminoloških zbirki) pojedinih struka uz prijevodne istovrijednice na drugim jezicima (u prvom redu na engleskom, a po mogućnosti i na drugim europskim jezicima).  Prijave na natječaj više se ne zaprimaju. 

Natječajem je predviđeno financiranje projekata u trajanju od 12-18 mjeseci, a broj financiranih projekata ovisit će o broju prijava te o raspoloživim sredstvima. Ukupan fond za financiranje programa „Izgradnja hrvatskoga strukovnog nazivlja“ za 2016. godinu iznosi 500.000,00 kuna, a najviše financiranje projektu iznosi 100.000,00 kuna.
 
Datum raspisivanja natječaja: 12. lipnja 2017. godine
Rok za prijavu: 5. rujna 2017. do 13:00 (CET)
Područje: sva područja prirodnih znanosti, biomedicine i zdravstva, tehničkih znanosti, biotehničkih znanosti, društvenih znanosti, humanističkih znanosti i interdisciplinarne znanosti.
Proračun programa za 2017. godinu iznosi:  500.000,00 kn
Trajanje financiranja projekta: 12-18 mjeseci
Okvirni početak projekta: listopad/studeni 2017. godine
(ukoliko projekt traje 18 mjeseci, u stupce financijskog plana  upišite 1-9 i 9-18 s obzirom na to da su svi voditelji projekta koje financira Zaklada dužni  podnositi izvješća o napretku i financijskom poslovanju nakon prve polovice trajanja projekta te po završetku projekta)

* OBRAZAC ZA ŽIVOTOPISE VODITELJA I SURADNIKA  
* OBRAZAC POTPORA USTANOVE

*Prijavitelji projektnih prijedloga na natječaj „Izgradnja hrvatskoga strukovnog nazivlja“ mogu u prijavi projektnog prijedloga predvidjeti sudjelovanje jednog ili više terminologa na projektu (nije ih potrebno navoditi imenom i prezimenom) te od Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje zatražiti potpisanu i ovjerenu potvrdu čelnika Instituta, kojom se Institut obvezuje dodijeliti im terminologe ukoliko projektna prijava bude odobrena za financiranje. Tom se potvrdom jamči da će projektu biti dodijeljen jedan ili više vrsnih terminologa, kao što je propisano Natječajem i što je važan dio vrednovanja projektnog prijedloga.
 
Kriteriji za vrednovanje:
* Kriteriji za vrednovanje (.pdf)

Važno: Svi se upiti podnose isključivo putem adrese elektroničke pošte struna@hrzz.hr

 

Opširnije

Javni poziv za plaćanje članarina u međunarodnim znanstvenoistraživačkim tijelima (MZIT) za 2017. godinu

Datum objave: 13.06.2017.

 

 

Ministarstvo znanosti i obrazovanja raspisalo je javni poziv za dodjelu financijske potpore javnim znanstvenim institutima, javnim sveučilištima i organizacijama civilnoga društva - znanstvenim, odnosno znanstvenostručnim udrugama za plaćanje članarine u međunarodnim znanstvenoistraživačkim tijelima (MZIT) za 2017. godinu.

Financijska potpora dodjeljuje se na temelju Plana razvoja istraživačke infrastrukture u Republici Hrvatskoj - razina 2. članstva u međunarodnim znanstveno-istraživačkim tijelima za koja se kandidiraju ustanove.

Znanstvenom odnosno znanstvenostručnom udrugom smatra se dobrovoljno i registrirano udruženje znanstvenih i stručnih radnika osnovano radi djelovanja, promidžbe, unaprjeđenja i razvoja znanosti i struke, pružanja stručne pomoći u obrazovanju i stjecanju novog znanja iz područja znanosti za koje su osnovane te popularizacije znanosti i rezultata znanstvenih istraživanja.

Način prijave

  1. Zahtjevi za financiranje članarine podnose se na propisanome obrascu koji se može preuzeti na internetskim stranicama Ministarstva znanosti i obrazovanja.
  2. Za prijavu na Javni poziv treba obvezno ispuniti elektronički obrazac i proslijediti ga na e-mail adresu: mzit@mzo.hr.
  3. U propisanome roku iz ovoga poziva potrebno je ispisanu, potpisanu i ovjerenu inačicu navedenoga obrasca dostaviti na adresu:

 

Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Uprava za znanost i tehnologiju
„Javni poziv za plaćanje članarine u međunarodnim znanstvenoistraživačkim tijelima (MZIT) za 2017. godinu“
Donje Svetice 38
10 000 Zagreb

 

Ministarstvo neće razmatrati prijave:

  • koje nisu dostavljene na propisanim obrascima,
  • koje su dostavljene nakon propisanoga roka.

 

Rok za podnošenje prijava

Javni poziv za financijsku potporu otvoren je danom objave na internetskoj stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja, a prijave se podnose zaključno s danom 14. srpnja 2017. godine.
Prijave s poštanskim pečatom nakon 14. srpnja 2017. godine smatrat će se zakašnjelima i neće se razmatrati.

 

Postupak vrednovanja zahtjeva

Zahtjevi za plaćanje članarine u međunarodnim znanstvenoistraživačkim tijelima (MZIT) ocjenjivat će se prema Kriterijima za procjenu zahtjeva za su/financiranje članarina u međunarodnim znanstvenoistraživačkim tijelima objavljenim na internetskoj stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Obavijest o rezultatima Javnoga poziva s popisom odobrenih članarina i dodijeljenim financijskim sredstvima bit će objavljena na internetskim stranicama Ministarstva.

Više o natječaju kao i popratnu dokumentaciju možete pronaći na mrežnim stranicama Ministarstva znanosti i obrazovanja (www.mzo.hr).

Opširnije