Odluka o izboru zaposlenika


Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek raspisao je 15. svibnja 2019. godine Natječaj za izbor i prijem

 

  1. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju izvanrednog profesora i znanstveno-nastavnom radnom mjestu izvanrednog profesora iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja građevinarstvo na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom
  2. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju izvanrednog profesora i znanstveno-nastavnom radnom mjestu izvanrednog profesora iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja arhitektura i urbanizam na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom

 

U skladu s provedenim Natječajem, donesene su Odluke o izboru zaposlenika kako slijedi:

 

Izv. prof. dr. sc. Jurko Zovkić, mag.ing.aedif.

Odluka o izboru

Životopis - http://www.gfos.unios.hr/app/storage/protected/euro-cv-jurko-zovkic.pdf

 

Izv. prof. dr. sc. Dina Stober, dipl.ing.arh.

Odluka o izboru

Životopis – http://www.gfos.unios.hr/app/storage/protected/europass-cv-stober-en.pdf