Skip to content

Početna NASTAVA Studiji Razlikovna godina Otpornost materijala Otpornost materijala: Osnovni podaci
Otpornost materijala: Osnovni podaci PDF Ispis E-mail
OTPORNOST MATERIJALA
Nositelj: Izv.prof.dr.sc. MIRJANA BOŠNJAK-KLEČINA
Suradnici:
Broj sati : 3 + 2
ECTS 6,0
Studij: Razlikovna godina
Semestar: II
Status: Razlika

 

Sadržaj predmeta

Opće pretpostavke i osnovni elementi proračuna. Analiza naprezanja. Diferencijalne jednadžbe ravnoteže i jednadžbe transformacija. Analiza deformacija. Pojam pomaka i deformacija. Uvjeti neprekinutosti. Statički neodređeni štapni sustavi. Naprezanje i deformacija posuda tankih stjenki. Torzija tankostjenih štapova. Savijanje sastavljenih štapova i štapova promjenjive krutosti. Središte posmika. Deformacija ravnog štapa pri savijanju. Složena stanja naprezanja. Teorije čvrstoća. Energetske metode u teoriji elastičnosti. Izvijanje i gubitak elastične stabilnosti. Proračun konstrukcija po teoriji plastičnosti. Eksperimentalno utvrđivanje naprezanja i deformacija.

Literatura

Osnovna literatura

  1. Šimić, V.: Otpornost materijala I i II, Školska knjiga, Zagreb, 1992.
  2. Alfirević, I.: Nauka o čvrstoći I  Tehnička knjiga i Golden marketing, 1994
  3. Alfirević, I.: Nauka o čvrstoći  II, Tehnička knjiga i Golden marketing, 1999

Dodatna literatura

  1. Brnić, J., Turkalj, G.: Nauka o čvrstoći I, Teh.fakultet sveučilišta u Rijeci, Rijeka, 2004
  2. Brnić, J., Turkalj, G.: Nauka o čvrstoći II, Teh.fakultet sveučilišta u Rijeci, Rijeka, 2006
  3. Timošenko, S.: Otpornost materijala I i II, Građevinska knjiga, Beograd 1965
  4. Kostrenčić, Z.: Teorija elastičnosti, Školska knjiga, Zagreb, 1982

Uvjet za potpis:

Prema Statutu Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku i Statutu Građevinskog fakulteta, pohađanje predavanja i vježbi je obvezatno.

Uvjet za potpis je prisustvo na najmanje 70% nastavnih sati na predavanjima i na najmanje 70% nastavnih sati na vježbama.

Način polaganja ispita:

 

  1. Na kraju semestra – pismeni i usmeni ispit
    Na kraju semestra polaže se ispit koji se sastoji iz pismenog i usmenog dijela. Pismeni dio ispita se boduje sa 100 bodova (četiri zadatka, svaki se boduje sa 25 bodova), usmeni dio ispita se boduje sa 100 bodova. Da bi student stekao pravo pristupa usmenom dijelu ispita treba na pismenom dijelu ostvariti najmanje 50 bodova, što podrazumijeva najmanje dva u potpunosti točno riješena zadatka.

Završnu ocjenu čini približni prosjek ocjene s ispita (pismenog i usmenog), uz uvjet da su oba ocjenjena pozitivno.

 

 

NASTAVNI MATERIJALI (Otpornost materijala) (Razlikovna)

Nastavni materijal _Nastavni materijali
(RAR 7.653k)

Nastavni materijal _Pitanja
(PDF 118k)


Certifikat ISO 9001

Certifikat broj 44 100 071509
Građevinski fakultet primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom u skladu sa zahtjevima HRN EN ISO 9001:2000 u području sveučilišnog preddiplomskog, diplomskog i poslijediplomskog obrazovanja građevinskih inženjera, cjeloživotnog obrazovanja i stručnog usavršavanja, znanstveno-istraživačkog i stručnog rada.