Skip to content

Početna NASTAVA Terenska nastava Terenska nastava iz predmeta Organizacija građenja I
Terenska nastava iz predmeta Organizacija građenja I PDF Ispis E-mail

TERENSKA NASTAVA IZ PREDMETA ORGANIZACIJA GRAĐENJA I – POSJET GRADILIŠTIMA

 

Studenti III godine sveučilišnog preddiplomskog studija dio nastavnog programa iz predmeta Organizacija građenja I odradili su kroz terensku nastavu. Kroz organizirani posjet gradilištima studenti su stekli potrebna praktična znanja iz područja organizacije građenja s posebnim naglaskom na pristup uređenju gradilišta, dokumentaciji na gradilištu i obračunu izvedenih radova.

Podijeljeni u skupine studenti su s predmetnim nastavnicima 28. ožujka 2012. godine posjetili gradilište višestambene zgrade u Huttlerovoj ulici. Glavni inženjer gradilišta, gospodin Ante Ćurić, dipl.inž.građ. upoznao je studente sa osnovnim odrednicama projekta obzirom na veličinu građevine, položaj na parceli i pristup izvođenju radova. Pojasnio je sve elemente uređenja gradilišta – ulaz na gradilište, povezivanje s vanjskim prometom, horizontalni i vertikalni transport na gradilištu, razvod struje i vode, smještaj materijala na gradilištu. Pokazao je gradilišnu dokumentaciju koju svaki izvođač, prema zakonu, mora imati na gradilištu. Vezano za obračun izvedenih radova posebno je naglasio važnost točnosti i preglednosti proračuna količina izvedenih radova (izrada građevinske knjige) kod obračuna mjesečnih situacija. Studentima je pokazao brojne primjere proračuna i kontrole proračuna od strane nadzornog inženjera.

 

Nakon obilaska gradilišta studenti su posjetili skladišni i maloprodajni prostor poduzeća GT Izolirka d.o.o. Osijek u Vukovarskoj ulici. Posjet je organiziran s ciljem upoznavanja asortimana građevinskih proizvoda: opekarskih proizvoda, pokrova, hidroizolacije, armature, drvene građe, dimnjaka, veziva, žbuke i ljepila, predgotovljenih betonskih proizvoda, termoizolacija te proizvoda za suhu gradnju. Osim asortimana, studenti su se upoznali i sa načinom skladištenja, obračuna količina kod narudžbe i kupovine pojedinog materijala.

Nakon gradilišta višestambene zgrade studenti su 30. travnja 2012. godine posjetili gradilište rekonstrukcije Trga slobode u Osijeku. Uvodni dio i osnovne arhitektonske značajke projekta studentima je pojasnio gospodin Predrag Rechner, dipl.inž.arh., projektant i nadzorni inženjer u ovom projektu. Sam trg imat će 5 cjelina, a uz nadzemnu obnovu, obavlja se rekonstrukcija vodovodne, kanalizacijske i toplinske mreže. Površina zahvata iznosi 9.500 m² od toga je oko 2.000 m² zelene površine. Projektom rekonstrukcije predviđena su jedinstvena arhitektonska rješenja dječjeg igrališta, rasvjetnog sustava, vodopadnog zida, instalacije „Jedro“, sustav prikupljanja komunalnog otpada u podzemne kontejnere i druga.

Pristup izvođenju radova sukladno projektiranim zonama pojasnio je inženjer Davor Vić, dipl.inž.građ. djelatnik poduzeća Gradnja d.o.o., glavnog izvođača radova u projektu. Ukazao je na sve elemente uređenja gradilišta: ogradu gradilišta radi sprječavanja nekontroliranog pristupa gradilištu, mjesta odlaganja i skladištenja materijala (vodovode i kanalizacijske cijevi, deponiji sipkog materijala), način zaštite izvedenih radova ogradama te smještaj kontejnera inženjera na gradilištu. Studenti su obišli dio gradilišta na kojem je izveden veći dio radova i podzemni kontejneri za otpad. Nakon obilaska gradilišta inženjer Vić je studentima pokazao ugovornu, projektnu i drugu dokumentaciju koju je potrebno imati na gradilištu, dinamički plan izvođenja radova, način pisanja građevinskog dnevnika te način obračuna količina izvedenih radova.

Tema uređenja gradilišta zaokružena je posjetom gradilištu zgrade Građevinskog fakulteta u Osijeku 4. travnja 2012. godine. Na gradilištu je studente dočekala Senka Alić-Banjan, dipl.inž.građ. pomoćnica glavnog inženjera gradilišta i nadzorni inženjer Ante Grubišić, dipl.inž.građ. Radovi će se provoditi u tri faze pri čemu je rok završetka prve faze dvije godine. Posebnost projekta čini arheološko nalazište koje je pronađeno na lokaciji buduće građevine i koje će se dijelom konzervirati i javno izložiti unutar objekta. Tijekom obilaska gradilišta studenti su imali priliku vidjeti način konzerviranja nalazišta i ugradnju podložnog betona pomoću krana. Nakon obilaska gradilišta uslijedio je pregled gradilišne i projektne dokumentacije.

U Osijeku, 4. travnja 2012.                                                    doc.dr.sc. Zlata Dolaček-Alduk, dipl.inž.građ.

 

Certifikat ISO 9001

Certifikat broj 44 100 071509
Građevinski fakultet primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom u skladu sa zahtjevima HRN EN ISO 9001:2000 u području sveučilišnog preddiplomskog, diplomskog i poslijediplomskog obrazovanja građevinskih inženjera, cjeloživotnog obrazovanja i stručnog usavršavanja, znanstveno-istraživačkog i stručnog rada.