Strana literatura

Stranu literaturu tijekom studiranja:

Upisi u 1. godinu - Diplomski sveučilišni studij


Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i jedan dio njegovih sastavnica provodit će prijave za upis u I. godinu diplomskih studija putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava diplomskih studija (NISpDS), a jedan dio samostalno.
Prijave za upis u I. godinu diplomskih studija putem NIDSpDS-a provode: Ekonomski fakultet Građevinski fakultet, Odjel za kemiju, Odjel za kulturologiju i Umjetnička akademija.

 

Upute za prijavu putem NISpDS-a

Popis ponuđenih studija i uvjeti za upis

 

Odlukom Senata u akademskoj godini 2017./2018. predviđeno je ukupno 2366 upisnih mjesta od kojih 1667 za redovite studente HR/EU, 671 upisno mjesto za izvanredne studente i 28 mjesta za studente.