Ana Perić mag.ing.aedif.

Osnovni podaci

Kabinet: II.20

 

E-mail: aperic@gfos.hr

 

Telefon: 031/544-704

 

Konzultacije: utorak 14-15 h; petak 12-13 h

Nastavna aktivnost

Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo - smjer HIDROTEHNIKA

 

Diplomski sveučilišni studij - smjer NOSIVE KONSTRUKCIJE

 

Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo - smjer ORGANIZACIJA, TEHNOLOGIJA I MENADŽMENT GRAĐENJA

 

Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo - smjer PROMETNICE

Područje znanstvenog istraživanja

   

Objavljeni radovi

  

Obrazovanje i radno iskustvo

   

Stručna aktivnost

    

European Curriculum Vitae