Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo

Odgoda 1. Kolokvija iz kolegija Hidrogeologija


Odgoda 1. Kolokvija iz kolegija Hidrogeologija

Poštovani studenti,

na temelju Vašeg zahtjeva, odgađa se kolokvij predviđen za 12.04.2019. na slijedeći termin, tj. na petak 26.4.2019 sa početkom u 8:30.

Lijep pozdrav!