Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo

Seminarski rad


Seminarski rad

Poštovani,

u petak 10.5.2019 morate predati i prezentirati svoj seminarski rad u trajanju od 10-15 minuta.

Termin izlaganja seminarskih radova je od 8:30 -12 u predavaoni u kojoj se održavaju predavanja. 

Za isti termin pripremite i Vježbe 2: Piezometri, sve obrađene podatke u jednom .xls file-u kojeg spremite ili na USB ili mi pošaljite e-mailom.

S poštovanjem

Maja Oštrić