Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo

Termini predavanja i vježbi iz kolegija Hidrogeologija


Termini predavanja i vježbi iz kolegija Hidrogeologija

Poštovani studenti,

predavanja i vježbe iz kolegija Hidrogeologija održavat će se svaki drugi petak u slijedećim terminima:

8:30-10 Predavanje 1

10:30-12 Predavanje 2

13- 15 30 Vježbe (pauza prema dogovoru)

 Datumi održavanja predavanja i vježbi: 1.03.2019; 15.03.2019; 29.03.2019; 12.04.2019, 26.04.2019, 10.06.2019; 24.06.2019.

Predviđen je i jedan termin za odražvanje terenskih vježbi koji će se naknadno odrediti.

S poštovanjem!