Objavljen natječaj pod nazivom “Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za popularizaciju STEM-a”


 

Obavještavamo Vas da je otvoren Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za popularizaciju STEM-a” u okviru Europskog socijalnog fonda.

Poveznica na natječaj: https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/jacanje-kapaciteta-organizacija-civilnoga-drustva-za-popularizaciju-stem-a/

 

Poziv je otvoren od 01.07.2020. do 31.12.2020. (ili iskorištenja sredstava), a projektne prijave se zaprimaju od 15. srpnja 2020. godine.

 

Prijavitelji su: neprofitne organizacije, organizacije civilnog društva

Prijavitelj mora djelovati u partnerstvu s barem jednom javnom znanstvenom institucijom / organizacijom iz STEM područja upisanom u Upisnik znanstvenih organizacija ili javnom visoko-obrazovnom institucijom iz STEM područja upisanom u Upisnik visokih učilipšta i udrugom ukoliko ista već nije prijavitelj ili partner projekta.

 

Partneri su:

  1. javne ustanova koje djeluju sukladno Zakonu o ustanovama (NN76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19)
  2. organizacije civilnog društva
  3. regionalne i lokalne razvojna agencija
  4. jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

 

Vrijednost natječaja: 96.000.000,00 kn

EU financiranje: 100%

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 500.000,00 kn, a najviši iznos koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 3.000.000,00 kn.

 

Opći cilj Poziva je jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za kativno uključivanje djece i mladih te opće populacije u popularizaciju STEM-a.

Specifični ciljevi Poziva:

  1. Unaprijediti kapacitete organizacija civilnoga društva za provedbu programa u području popularizacije STEM-a
  2. Unaprijediti suradnju organizacija civilnoga društva i odgojno-obrazovnih i visoko-obrazovnih institucija u području popularizacije STEM-a
  3. Povećati broj aktivnosti s ciljem popularizacije STEM-a u općoj populaciji s naglaskom na djeci i mladima