Studentska radionica - KluBe


Studentska radionica Građevinskog fakulteta u Osijeku – KluBe

 

Građevinski fakultet u Osijeku od 2001. godine dio nastave provodi kroz interdisciplinarne radionice koje su inicirali Zavod za arhitekturu i urbanizam i Zavod za organizaciju, tehnologiju i menadžment. Sadržaj i opseg radionica se tijekom godina proširivao te su se njihovoj organizaciji i realizaciji pridružili i Zavod za tehničku mehaniku i Zavod za materijale i konstrukcije. Problemski zadaci su pri tom obuhvaćali projektiranje idejnih rješenja revitalizacije i sanacije građevina, proračune konstrukcija, izradu troškovnika i ostale komponente prema temi i obuhvatu zadatka. Opseg studentskih aktivnosti kretao se od regionalnih prostornih, urbanističkih zahvata do projekata revitalizacije arhitektonskih industrijskih objekata (željezničke postaje u Baranji, mlinovi u Bilju, obiteljsko gospodarstvo u Kneževim Vinogradima).

 

Akademske 2008./2009. godine planirani zadatak nalazi se u domeni ljudskog mjerila, a obuhvaća projektiranje i izvedbu betonskih klupa. U sklopu predmeta Stambene i javne zgrade (sveučilišni preddiplomski studij građevinarstva, II godina) studenti već niz godina izrađuju seminare na temu urbane opreme. Kroz analizu dimenzija, materijala i oblikovnih pristupa studenti prezentiraju elemente poput klupa, nadstrešnica, koševa za otpad, oglasnih stupova, elemenata za ostavljanje bicikala i sl. na primjerima iz literature i svog okruženja. Odabir teme urbane opreme za ovu radionicu proizlazi iz studentske zainteresiranosti, ali i njihovog izrazito tehničkog pristupa analizi elementa. Predviđeni ishodi ove radionice zbog toga su uključili i prevladavanje razlike društvenog i tehničkog diskursa. Zadatak predstavlja kreativnu sintezu tehničko- konstrukcijske i prostorno-plastične komponente koja mora zadovoljiti ergonomsko vizualnu pojavnost.
Iz tog razloga, održivost je predstavljala osnovnu metodološku konstrukciju ovogodišnje radionice. Početna ideja inicirana je pojmom recikliranja, ponovne upotrebe i racionalnog korištenja resursa i to onih do kojih možemo doći u vlastitom okruženju. Zadani su bili ulazni elementi: plastična ambalaža – otpad prikupljen na fakultetu tijekom jednog semestra koji je trebalo iskoristiti kao oplatu te korištenje agregata koji je nastao kaoindustrijski otpad (drobljena opeka i zgura).

 

Tijekom ljetnog semestra šesnaest studenata je na vježbama predmeta Stambene i javne zgrade pod mentorstvom doc.dr.sc. Sanje Lončar-Vicković i Dine Stober razvilo koncepte i idejna rješenja za osam varijanti klupa. Svako rješenje imenovano je prema karakteru – Pacman, Segmentna, T, Arhetip, GFOS, Zagrljaj, Valovi i Okvir.