Interni znanstvenoistraživački projekti za asistente Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek


NOVO, 18. siječanj 2019. godine

Odogovri na upite: Pitanja i odgovori, 18.1.2019.pdf


Natječaj Interni znanstvenoistraživački projekti za asistente Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek

(šifra natječaja: IZIP-A-GrAFOS-2018)

Potpora asistentima za uspostavu samostalne istraživačke karijere

 

Ovaj je natječaj izrađen na temelju općih akata Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek. Prijavljivanjem na natječaj prihvaćate njihovu primjenu. Izrazi u muškom rodu koji se u ovome natječaju koriste za osobe neutralni su i odnose se na osobe oba roda.

Prije podnošenja projektnog prijedloga potrebno je proučiti tekst natječaja, obrasce za prijavu i kriterije za vrednovanje projektnih prijedloga za natječaj „Interni znanstvenoistraživački projekti za asistente Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek“ (natječajni rok: siječanj 2019.). 

 

O natječaju

 

Cilj natječaja Interni znanstvenoistraživački projekti za asistente Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek (oznaka natječaja: IZIP-A-GrAFOS-2018) je potpora mlađim znanstvenicima u njihovim istraživanjima prilikom izrade doktorske disertacije, te potpora osnivanju novih istraživačkih grupa mladih znanstvenika kako bi se potaknula uspostava samostalnih istraživačkih karijera nakon stjecanja doktorata znanosti. Uspješno vrednovanim asistentima omogućit će se uspostavljanje vlastitih istraživačkih grupa koje će se baviti inovativnim istraživačkim temama. Pritom projektni prijedlog mora prvenstveno uključiti razvoj novih istraživačkih tema i/ili metodologije koje doprinose završetku njihovog poslijediplomskog studija i izradi doktorske disertacije. Tematika koja se predlaže mora biti međunarodno prepoznatljiva i/ili nacionalno relevantna, a predlagatelj projektnog prijedloga mora imati definiranu temu istraživanja iz koje će proizaći njegova doktorska disertacija (potvrđuje se Izjavom studijskog savjetnika ili mentora o definiranoj temi istraživanja).

 

Ukratko o natječaju:

Cilj: poticanje razvoja istraživačkih karijera asistenata Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek.

Datum raspisivanja natječaja: 20. prosinac 2018.

Rok za prijavu: 31. siječnja 2019. do 12:00 sati (CET)

Istraživačko područje: tehničke znanosti

Predlagatelj projekta: asistent zaposlen na Građevinskom i arhitektonskom fakultetu Osijek (GrAFOS)

Proračun programa: 80.000,00 HRK

Najveći iznos financiranja GFOS po projektu: do 20.000,00 HRK

Trajanje financiranja projekta: 2 godine

Okvirni početak projekta: svibanj 2019. / lipanj 2019. godine

Očekivani broj financiranih projekata: najviše 4

 

Tko?

 

Predlagatelj projektnog prijedloga je asistent koji:

 • je zaposlen na Građevinskom i arhitektonskom fakultetu Osijek;
 • je upisao poslijediplomski sveučilišni studij Građevinarstvo na Građevinskom i arhitektonskom fakultetu Osijek;
 • u trenutku prijave projekta nije voditelj projekta koji financira Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek ili Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku;
 • na natječajnom roku IZIP-A-GrAFOS-2018 predlagatelj može prijaviti jedan projektni prijedlog u svojstvu voditelja projekta i pritom smije sudjelovati na još jednom projektu kao suradnik.

 

Što?

 

Istraživanja:

 • u polju građevinarstvo ili temeljne tehničke znanosti ili arhitektura i urbanizam;
 • usmjerena na rješavanje znanstvenih problema, praktičnih ciljeva ili njihovih poboljšanja;
 • koja otvaraju nove istraživačke teme ili metodologije i nisu financirane iz drugih izvora;
 • koja obuhvaćaju međunarodno prepoznatljive i/ili nacionalno relevantne teme.

 

Uspostava istraživačke grupe:

 • najmanji broj članova istraživačke grupe je tri (uključujući voditelja projekta);
 • osim asistenta obavezni članovi istraživačke grupe su studijski savjetnik/mentor asistenta na poslijediplomskom studiju i jedan student preddiplomskog ili diplomskog studija;
 • članovi istraživačke grupe tijekom trajanja projekta mogu biti samo osobe koje su doktorat znanosti stekle najviše 5 godina prije roka za prijavu na ovaj natječaj izuzev studijskog savjetnika/mentora.

 

Financiranje

 

Programom Interni znanstvenoistraživački projekti za asistente Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek financiraju se projekti u trajanju od 2 godine. Ukupan proračun programa iznosi 80.000,00 kuna.

Tražena financijska sredstva moraju odražavati realnu procjenu troškova istraživanja i biti opravdana, o čemu će odlučivati stručnjaci za vrednovanje.

Ukupan iznos financiranja projekta raspoređuje se kroz 2 godine u skladu s potrebama projektnih aktivnosti.

 

Prihvatljivi troškovi su:

 • troškovi istraživanja (materijal, software i sl.);
 • troškovi diseminacije, usavršavanja i suradnje za članove istraživačke grupe;
 • troškovi opreme.

 

Prijava na natječaj

 

Rok prijave: 31. siječnja 2019. do 12:00 sati (CET)

 

Prijavna dokumentacija podnosi se na hrvatskom jeziku. Sva prijavna dokumentacija podnosi se putem elektroničke pošte na e-mail adresu: hrvoje.krstic@gfos.hr i u tiskanoj verziji u Ured za projekte, međunarodnu suradnju i suradnju s gospodarstvom.

 

Elementi prijave

 

 1. Prijava projektnog prijedloga unutar prijavnog obrasca koji se sastoji od:
  1. Cjeline A – sadrži detaljan opis projektnog prijedloga utemeljen na najnovijim spoznajama u području istraživanja, ciljeve, metodologiju, potrebne materijalne i ljudske resurse;
  2. Cjeline B – sadrži životopis predlagatelja, sadrži popis, opis uloga i zadaća članova planirane istraživačke grupe te kratak životopis;
  3. Cjeline C – sadrži financijski i radni plan. Financijski plan sadrži razradu potrebnih financijskih sredstava povezanih s pojedinim ciljevima i aktivnostima u radnom planu. Radni plan koji sadrži pregled aktivnosti povezanih s ciljevima, njihovim slijedom i vremenom realizacije, točke provjere i rezultate.

 

Vrednovanje

 

Postupak vrednovanja projektnih prijedloga uključivat će hrvatske vrednovatelje u znanstveno-nastavnom ili znanstvenom zvanju.

 

 1. Na vrednovanje se upućuju projektni prijedlozi koji zadovoljavaju administrativnu provjeru, imaju potpunu i na odgovarajući način ovjerenu dokumentaciju te zadovoljavaju uvjete natječaja.
 2. Članovi Odbora za znanost ocjenjuju projektne prijedloge prema Kriterijima za vrednovanje - razina vrednovanja 1 za natječaj: IZIP-A-GrAFOS-2018. U Razinu 2 vrednovanja upućuju se projektni prijedlozi ocjenjeni ocjenom A - projektni prijedlog je zadovoljavajuće kvalitete.
 3. Razinu 2 vrednovanja provest će hrvatski stručnjaci u znanstveno-nastavnim ili znanstvenim zvanjima prema Kriterijima za vrednovanje - razina vrednovanja 2 za natječaj: IZIP-A- GrAFOS -2018.
 4. Odbor za znanost nakon provedene razine 2 vrednovanja izrađuje rang listu koja je temelj preporuke za financiranje projektnih prijedloga.

 

Kriteriji za vrednovanje projektnog prijedloga dostupni su na dnu ove obavijesti.

 

Obaveza je voditelja projekta poznavanje i prihvaćanje načela financiranja i provedbe projekata koje financira GrAFOS te ispunjavanje i pribavljanje svih potrebnih zamolbi i dokumenata prije korištenja sredstava.

 

Kontakt

 

Upiti vezani uz natječaj zaprimaju se do 28. siječnja 2019. godine isključivo elektroničkom poštom na adresu: hrvoje.krstic@gfos.hr 

 

Rok za odgovore na upite je 2 radna dana od zaprimanja upita.

 

Natječajna dokumentacija:

Tekst natječaja.pdf

Prijavni obrazac.docx

Upute za razradu radnog i financijskog plana.pdf

Cjelina C - financijski plan.xlsx

Kriteriji za vrednovanje razina 1.pdf

Kriteriji za vrednovanje razina 2.pdf