Raspored nastave


 

Preddiplomski sveučilišni studij

Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo

 

Grupe za vježbe-preddiplomski sveučilišni studij

 

- zadnja promjena: 22.10.2021.

 

 

Preddiplomski sveučilišni studij Arhitektura i urbanizam

 

Grupe za vježbe preddiplomski sveučilišni studij Arhitektura i urbanizam

- zadnja promjena: 04.10.2021.

Diplomski sveučilišni studij

Diplomski sveučilišni studij

  • zadnja promjena: 22.10.2021.
Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij

Raspored - doktorski studij

Preddiplomski stručni studij

Preddiplomski stručni studij-redoviti

 

Grupe za vježbe Preddiplomski stručni redoviti-studij

- zadnja promjena: 04.10.2021.

Preddiplomski stručni studij- izvanredni

Preddiplomski stručni studij- izvanredni - 1. godina

- zadnja promjena: 20.10.2021.

Razlikovna godina

Razlikovna godina

- zadnja promjena: 07.10.2021.

Specijalistički diplomski stručni studij

Specijalistički diplomski stručni studij

- zadnja promjena: 12.10.2021.