Ured za projekte i međunarodnu suradnju


Slobodno nam se obratite sa vašom projektnom idejom!

Javni poziv za financiranje popravaka, održavanja i nadogradnje opreme za znanstvena istraživanja upisana u bazu podataka „Šestar" u 2019. godini

Datum objave: 11.09.2019.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja je objavilo

JAVNI POZIV

za financiranje popravaka, održavanja i nadogradnje opreme za znanstvena istraživanja upisane u bazu podataka „Šestar“ u 2019. godini
 

Cilj ovog Javnog poziva je omogućiti učinkovitiji rad znanstvene opreme primjenjujući sljedeća četiri kriterija relevantnosti prijave:

 • Aktivnost korištenja znanstvene opreme na domaćim znanstvenim projektima,
 • Aktivnost korištenja znanstvene opreme na međunarodnim znanstvenim projektima,
 • Broj i kvaliteta objavljenih radova temeljenih na korištenju predmetne opreme,
 • Predviđeni utjecaj financijske potpore na dobivanje novih znanstvenih projekata.

 

Iznos financijske potpore

 

Ukupan iznos financijske potpore temeljem ovog Javnog poziva dodjeljuje se sukladno osiguranim financijskim sredstvima u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2019. godinu.
 

Rok za podnošenje prijava : 9. listopada 2019.

 

Bodovanje prijava

 

Financijska potpora će biti dodijeljena ovisno o broju bodova za četiri kriterija relevantnosti potpore, sukladno sljedećoj matrici:

Kriterij relevantnosti potpore Ostvareni uvjet Broj bodova
1. Aktivnost na znanstvenim projektima 1.1. Oprema se službeno koristila na jednom domaćem znanstvenom projektu u posljednjih pet godina 1
1.2. Oprema se službeno koristila na dva domaća znanstvena projekta u posljednjih pet godina 2
1.3. Oprema se službeno koristila na tri domaća znanstvena projekta ili više njih u posljednjih pet godina 3
2. Aktivnost na međunarodnim projektima  2.1. Oprema se službeno koristila na jednom međunarodnom znanstvenom projektu u posljednjih pet godina 2
2.2. Oprema se službeno koristila na dva međunarodna znanstvena projekta u posljednjih pet godina 4
2.3. Oprema se službeno koristila na tri međunarodna znanstvena projekta  ili više njih u posljednjih pet godina 6
3. Objavljeni radovi  3.1. Oprema je rezultirala objavljivanjem od tri do pet radova u posljednje tri godine (priznaju se samo Q1 ili Q2 radovi u bazi WoS te međunarodni patenti; međunarodni patent ekvivalent je jednom Q1 radu) 1
3.2. Oprema je rezultirala objavljivanjem šest ili više radova u posljednje tri godine (priznaju se samo Q1 ili Q2 radovi u bazi WoS te međunarodni patenti; međunarodni patent ekvivalent je jednom Q1 radu) 3
4. Predviđeni utjecaj potpore na dobivanje novih znanstvenih projekata  4.1. Oprema je rezultirala prijavom najmanje jednog domaćeg znanstvenog projekta u posljednjih godinu dana 1
4.2. Oprema je rezultirala prijavom najmanje jednog međunarodnog znanstvenog projekta u posljednjih godinu dana 3

 

Prijavu je potrebno dostaviti i na adresu:

 

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Uprava za znanost i tehnologiju

„Javni poziv za financiranje opreme za znanstvena istraživanja upisane u bazi podataka „Šestar“ u 2019. godini“

Donje Svetice 38

10 000 Zagreb

 

Ministarstvo neće razmatrati prijave:

 • za znanstvenu opremu koja nije upisana u bazu podataka Šestar,
 • za znanstvenu opremu koja je financirana temeljem Javnog poziva u 2018. godini,
 • za znanstvenu opremu koja nije otvorena prema široj znanstvenoj zajednici, odnosno koja se nije službeno koristila tijekom trajanja domaćeg ili međunarodnog znanstvenog projekta u posljednjih pet godina od strane domaćih i/ili međunarodnih znanstvenika;
 • koje nisu poslane na propisanom obrascu uz potrebni prilog(e),
 • koje su poslane izvan propisanoga roka.

 

Sva pitanja vezana uz Javni poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem slanjem upita na adresu elektroničke pošte znan-oprema@mzo.hr

 

Čitav tekst poziva, kao i prijavni obrazac dostupni su na mrežnoj stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja: https://mzo.gov.hr/istaknute-teme/natjecaji-196/javni-poziv-za-financiranje-popravaka-odrzavanja-i-nadogradnje-opreme-za-znanstvena-istrazivanja-upisana-u-bazu-podataka-sestar-u-2019-godini/2067

Opširnije

Prijave za zimski semestar 2019./2020. u okviru CEEPUS mreže CIII-HR-1302-02-1920 - Research and Education of Environmental Risks

Datum objave: 08.05.2019.

 

Obavještavamo vas da se svo zainteresirano nastavno osoblje kao i studenti, trenutno mogu prijaviti za CEEPUS u zimskom semestru 2019./2010. do 15.6.2018.

CEEPUS mreža CIII-HR-1302-02-1920 - Research and Education of Environmental Risks, čiji je glavni koordinator Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek, okuplja ukupno 15 ustanova iz 7 zemalja. 

Kategorije mobilnosti u sklopu CEEPUS mreže su:

 1. a) student: za ovu se vrstu mobilnosti prijavljuju studenti koji žele ostvariti semestralnu mobilnost te je trajanje ove vrste mobilnosti najmanje tri mjeseca.
 2. b) short-term student: za ovu se vrstu mobilnosti prijavljuju studenti koji žele ostvariti mobilnost u svrhu istraživanja za završni rad/disertaciju. Minimalno trajanje ove vrste mobilnosti jest jedan mjesec.
 3. c) teacher: za ovu se vrstu mobilnosti prijavljuje nastavno osoblje u svrhu održavanja nastave/mentorskog rada u ustanovi domaćinu te razvijanja međusveučilišne suradnje. Sukladno Radnom programu, uvjet je za odobravanje ove vrste mobilnosti održavanje šest sati nastavnog/mentorskog rada tjedno. Minimalno trajanje ove vrste mobilnosti jest pet dana, odnosno tri dana u slučaju kratke grupne mobilnosti.

 

Za daljnje informacije slobodno se obratite koordinatoru mreže izv.prof.dr.sc. Marijani Hadzima-Nyarko, dipl.ing.građ. (e-mail: mhadzima@gfos.hr).

 

Prijave se vrše na stranicama:

http://www.ceepus.info/#nbb

http://www.mobilnost.hr

 

Popis ustanova se nalazi u privitku, kao i kratki opis mreže.

 

long-programme-of-ciii-hr-1302-02-1920-research-and-education-of-environmental-risks.pdf

popis-partnera.pdf

Opširnije

Otvaranje EPP sustava za prijave na natječaje „Uspostavni istraživački projekti“ i „Istraživački projekti“

Datum objave: 06.05.2019.

 
Obavještavamo vas da je od dana 29.04.2019. godine omogućena prijava projektnih prijedloga putem EPP sustava na programe Uspostavni istraživački projekti i Istraživački projekti.
Opširnije

LIFE 2019.

Datum objave: 03.05.2019.

 

Europska komisija i Izvršna agencija za mala i srednja poduzeća (EASME) organizatori su LIFE info dan 2019. s ciljem predstavljanja informacija o Programu LIFE i objavi natječaja u 2019.godini.

 

Cilj info dana bio je naglasiti važnost povezanosti između projekata i aktualnih politika iz pojedinog područja LIFE programa. LIFE projekti moraju doprinijeti razvoju i provedbi okolišnih i klimatskih politika te pružati rješenja na razini Europske unije.

 

Ovogodišnji natječaj otvoren je do lipnja, odnosno rujna i odnosi se na takozvane tradicionalne projekte. Navedeni poziv dijeli se u dva potprogram, okoliš i klimatske aktivnosti.

 

Prijava projektnih prijedloga za potprogram Okoliš odvija se u dvije faze – prvo se u lipnju dostavlja konceptni sažetak, te ukoliko prođe prvu fazu evaluacije prijavljuje se puna projektna prijava s rokom u veljači.

 

Za potprogram Klimatske aktivnosti odmah se prijavljuje puna projektna prijava s rokom u rujnu.

Prezentacije i videa s Info dana potražite putem sljedeće poveznice.

 

Više o pozivu na poveznici:

 

https://lifeprogramhrvatska.hr/hr/otvoren-life-natjecaj-za-2019-godinu/

 

 

 

 

Opširnije

Natječaj za sufinanciranje znanstveno-istraživačkih projekata u sklopu zajedničke hrvatsko-slovenske suradnje

Datum objave: 29.04.2019.

 Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske objavilo je:

NATJEČAJ
za sufinanciranje znanstveno-istraživačkih projekata u sklopu zajedničke hrvatsko-slovenske suradnje u trajanju od 1. siječnja 2020. do 31. prosinca 2021. godine

Uvjeti prijave

Natječaj se raspisuje za sufinanciranje troškova putovanja i boravaka hrvatskih i slovenskih znanstvenika u cilju provođenja zajedničkih projekata iz svih znanstvenih područja.

Pravo prijave na natječaj imaju znanstvenici na sveučilištima, akademijama, veleučilištima i drugim javnim znanstvenim i istraživačkim ustanovama.

Preduvjet za prijavu je definiran znanstveno-istraživački projekt na kojemu namjeravaju surađivati znanstvenici obiju zemalja. Temeljno financiranje projekta mora biti osigurano.

Prihvatljivi prijavitelj s hrvatske strane mora imati aktivan projekt (najmanje do srpnja 2021. godine kao voditelj ili suradnik uz suglasnost voditelja) koji financira središnje nacionalno tijelo za financiranje znanstvenih projekata ili projekt financiran iz europskih strukturnih i investicijskih fondova ili programa Europske unije.

 

Više na poveznici:

 

https://mzo.hr/hr/natjecaj-za-sufinanciranje-znanstveno-istrazivackih-projekata-u-sklopu-zajednicke-hrvatsko-slovenske?cat=346

 

Opširnije

HRZZ - Izmjene natječaja „Uspostavni istraživački projekti“ UIP-2019-04 i „Istraživački projekti“ IP-2019-04

Datum objave: 16.04.2019.

Upravni je odbor odlukom Klasa: 120-02/19-02/09, Ur.broj: 63-02/01-19-1 odobrio produljenje roka za prijavu na natječaj „Uspostavni istraživački projekti“, UIP-2019-04 te produljenje roka za prijavu na natječaj „Istraživački projekti“, IP-2019-04, do 24. svibnja 2019. godine (13:00 CET).
 
Osim toga, Upravni odbor Hrvatske zaklade za znanost je na svojoj 133. sjednici održanoj 28. ožujka 2019. godine donio odluku Klasa: 120-02/19-02/08, Ur.broj: 63-02/01-19-5 kojom se odobrava izmjena natječaja „Uspostavni istraživački projekti“ UIP-2019-04 u dijelu koji se odnosi na postotak radnog vremena voditelja projekata i podršku matične ustanove. Sukladno predmetnoj odluci, voditelj projekta svome projektu mora posvetiti minimalno 55% svoga radnog vremena.
 
Nadalje, Upravni je odbor Hrvatske zaklade za znanost na svojoj 134. sjednici održanoj 12. travnja 2019. godine donio odluku Klasa: 120-02/19-02/09, Ur.broj: 63-02/01-19-1 kojom se odobrava izmjena natječaja „Uspostavni istraživački projekti“, UIP-2019-04 te izmjena natječaja „Istraživački projekti“, IP-2019-04 u dijelu koji se odnosi na zapošljavanje poslijedoktoranada.
Sukladno gore navedenoj odluci, maksimalno trajanje financiranja plaće poslijedoktoranda iz Državnog proračuna, odnosno HRZZ sredstava, ne smije biti duže od ukupno četiri godine. Iznimno, moguće je prihvatiti financiranje kandidata koji je prethodno bio financiran iz međunarodnih projektnih sredstava, međutim ukupno poslijedoktorsko usavršavanje uključujući traženo financiranje plaće od strane HRZZ-a ne smije biti duže od šest godina.
Na natječaju IP-2019-04 i UIP-2019-04 pojedini poslijedoktorand može biti zaposlen na jednom projektu najviše do dvije godine. Ako je poslijedoktorand prethodno bio zaposlen na suradničkom radnom mjestu poslijedoktoranda, ukupno razdoblje financiranja plaće ne smije biti duže od četiri godine, uključujući zaposlenje u sklopu projekta IP-2019-04 ili UIP-2019-04. Iznimno, moguće je prihvatiti financiranje kandidata koji je prethodno bio financiran iz međunarodnih projektnih sredstava, međutim ukupno poslijedoktorsko usavršavanje uključujući traženo financiranje plaće od strane HRZZ-a ne smije biti duže od šest godina. Na radno mjesto poslijedoktoranda može se zaposliti osoba koja se znanstvenim radom bavi do deset godina (od upisivanja doktorskog studija). Razdoblje se može produžiti ovisno o rodiljnom/roditeljskom dopustu ili dugotrajnoj bolesti, prije ili poslije stjecanja doktorata znanosti.
Poslijedoktorandi mogu biti zaposleni na projektima koje financira HRZZ najviše dva puta (tj. na dva različita projekta).
Poslijedoktorand čija je plaća financirana do najviše dvije godine na jednom projektu na natječaju IP-2019-04 i UIP-2019-04  može biti financiran na još jednom HRZZ projektu za razdoblje do najviše dvije godine tako da ukupno razdoblje financiranja ne prelazi četiri godine.
 
U slučaju dodatnih pitanja molimo da se obratite na e-mail adrese istrazivacki@hrzz.hr ili uspostavni@hrzz.hr                         
 
Izmjene natječaja te upute s primjerima u vezi sa zapošljavanjem.


 
Programom „Istraživački projekti“ financiraju se temeljna istraživanja koja stvaraju novo i unapređuju postojeće znanje o određenome području i koja su usmjerena na bolje razumijevanje predmeta istraživanja, kao i primijenjena istraživanja koja se provode s jasnim tehnološkim, gospodarskim ili društvenim ciljevima.

Ukratko o natječaju IP-2019-04:

Datum raspisivanja natječaja: 28. veljača 2019.
Rok za prijavu: 30. travanj 2019. do 13:00 (CET)
Istraživačko područje: sva znanstvena područja
Voditelj projekta: istaknuti znanstvenik s međunarodno priznatim dostignućima u znanosti i/ili tehnologiji u području u kojem prijavljuje projekt
Projekt: temeljna ili primijenjena istraživanja koja provodi prepoznatljiva istraživačka grupa
Proračun za 2019. godinu oko 40.000.000,00 kuna
Trajanje financiranja projekta: 4 godine
Okvirni početak projekta: siječanj 2020. godine. Projekti trebaju započeti najkasnije 3 mjeseca nakon primitka obavijesti o otvaranju pregovora o radnom i financijskom planu.

Prijava na natječaj se vrši isključivo putem EPP sustava. EPP sustav bit će dostupan za prijavu 15. travnja 2019. 
 


Cilj je programa Uspostavni istraživački projekti (oznaka natječaja: UIP-2019-04) potpora osnivanju novih istraživačkih grupa mladih znanstvenika kako bi se ubrzala uspostava samostalnih istraživačkih karijera nakon stjecanja doktorata znanosti. Uspješno vrednovanim znanstvenicima omogućit će se uspostavljanje vlastitih istraživačkih grupa koje će se baviti inovativnim istraživačkim temama. 
Program omogućava da mladi znanstvenici tijekom petogodišnjeg financiranja uspostave istraživačku grupu i svoj laboratorij (ako je laboratorij nužan za istraživanje). Pritom projektni prijedlog mora uključiti razvoj novih istraživačkih tema i/ili metodologije. 

Natječaj je namijenjen istraživačima koji su doktorat znanosti stekli najmanje 2, a najviše 7 godina od roka za prijavu na Natječaj, koji žele osnovati ili razviti novu istraživačku skupinu i postati neovisni istraživači.

Cilj: podupiranje razvoja samostalnih istraživačkih karijera mladih znanstvenika u ključnoj fazi kad mogu osnovati novu istraživačku grupu koja će se baviti međunarodno kompetitivnim i/ili nacionalno relevantnim znanstvenim temama.
Datum raspisivanja natječaja: 28. veljača 2019.
Rok za prijavu: 30. travanj 2019. do 13:00 sati (CET)
Istraživačko područje: sva znanstvena područja
Predlagatelj projekta: znanstvenik koji je doktorat stekao najmanje 2, a najviše 7 godina od datuma roka za prijavu na natječaj Uspostavni istraživački projekti
Godišnji proračun programa: oko 20.000.000,00 HRK
Najveći iznos financiranja HRZZ po projektu: do 2.000.000,00 HRK, a za društvene i humanističke znanosti do 1.500.000,00 HRK po projektu.
Trajanje financiranja projekta: 5 godina
Okvirni početak projekta: siječanj 2020. godine. Projekti trebaju započeti najkasnije 3 mjeseca nakon primitka obavijesti o otvaranju pregovora o radnom i financijskom planu.

Prijava na natječaj se vrši isključivo putem EPP sustava. EPP sustav bit će dostupan za prijavu 15. travnja 2019.

Opširnije

Natječaj za prijavu zajedničkih projekata znanstveno-tehničke suradnje između Hrvatske i Austrije za 2020. - 2021.

Datum objave: 10.04.2019.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske i Savezno ministarstvo obrazovanja, znanosti i istraživanja Republike Austrije zajednički provode i sufinanciraju program na temelju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Austrijske savezne vlade o znanstveno-tehničkoj suradnji, s ciljem intenziviranja međunarodne znanstvene suradnje obiju zemalja i poticanja mobilnosti znanstvenika u sklopu bilateralnih znanstvenoistraživačkih projekata. Također se znanstvenicima želi omogućiti suradnja u međunarodnom okruženju i razvoj znanstvenih karijera, osobito mladih znanstvenika i znanstvenica.

Na natječaj se mogu javiti kao voditelji projekta s hrvatske strane visokoškolski nastavnici izabrani u znanstveno-nastavno zvanje (najmanje docenta) te znanstvenici izabrani u znanstveno zvanje (najmanje suradnika), stalno zaposleni na hrvatskim visokim učilištima i znanstvenoistraživačkim institutima.

Prijedlozi projekata koji uključuju poslijediplomske/doktorske studente, mlade znanstvenike i znanstvenice, posebno će se vrednovati.

Fokus programa je na novim međunarodnim partnerstvima. Prijedlozi projekata koji predstavljaju nastavak suradnje s istim partnerima neće se uzeti u obzir ako su već dobili potporu u sklopu ovoga programa. Prijavitelji koji su u sklopu ovoga programa dobili potporu kao voditelji projekta neće se uzeti u obzir.

Preduvjet za prijavu je zajednički definiran znanstvenoistraživački projekt na kojemu namjeravaju surađivati znanstvenici obiju zemalja. Temeljno financiranje projekta suradnje mora biti osigurano na obje strane.

Prihvatljivi prijavitelj s hrvatske strane mora imati aktivan projekt (najmanje do srpnja 2021. kao voditelj ili suradnik uz suglasnost voditelja) koji financira središnje nacionalno tijelo za financiranje znanstvenih projekata ili projekt financiran iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova ili programa Europske unije.

Sve prijave moraju biti podnesene objema stranama: hrvatski voditelj projekta prijavu podnosi Ministarstvu znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, austrijski voditelj projekta prijavu podnosi Austrijskoj agenciji za međunarodnu suradnju u području obrazovanja i istraživanja.

Moguće je prijaviti projekte iz svih znanstvenih područja bez ograničenja.

Trajanje projekata: dvije godine (1. siječnja 2020. - 31. prosinca 2021.)
Datum do kojega se podnose prijave17. svibnja 2019. godine

 

Više o pozivu na poveznici: 

https://mzo.hr/hr/natjecaj-za-prijavu-zajednickih-projekata-znanstveno-tehnicke-suradnje-izmedu-hrvatske-austrije-za-0

i

https://oead.at/de/projekte/internationale-kooperationen/wissenschaftlich-technische-zusammenarbeit/

Opširnije

Hrvatska zaklada za znanost otvara natječaje „Istraživački projekti“ i „Uspostavni istraživački projekti“

Datum objave: 04.03.2019.

Hrvatska zaklada za znanost otvara natječaje „Istraživački projekti“ i „Uspostavni istraživački projekti“.

Natječaji će biti otvoreni za prijave do 30. travnja 2019. godine do 13:00 sati (CET). 

 
Programom „Istraživački projekti“ financiraju se temeljna istraživanja koja stvaraju novo i unapređuju postojeće znanje o određenome području i koja su usmjerena na bolje razumijevanje predmeta istraživanja, kao i primijenjena istraživanja koja se provode s jasnim tehnološkim, gospodarskim ili društvenim ciljevima.

Ukratko o natječaju IP-2019-04:

Datum raspisivanja natječaja: 28. veljača 2019.
Rok za prijavu: 30. travanj 2019. do 13:00 (CET)
Istraživačko područje: sva znanstvena područja
Voditelj projekta: istaknuti znanstvenik s međunarodno priznatim dostignućima u znanosti i/ili tehnologiji u području u kojem prijavljuje projekt
Projekt: temeljna ili primijenjena istraživanja koja provodi prepoznatljiva istraživačka grupa
Proračun za 2019. godinu oko 40.000.000,00 kuna
Trajanje financiranja projekta: 4 godine
Okvirni početak projekta: siječanj 2020. godine. Projekti trebaju započeti najkasnije 3 mjeseca nakon primitka obavijesti o otvaranju pregovora o radnom i financijskom planu.

Prijava na natječaj se vrši isključivo putem EPP sustava. EPP sustav bit će dostupan za prijavu 15. travnja 2019. 
 


Cilj je programa Uspostavni istraživački projekti (oznaka natječaja: UIP-2019-04) potpora osnivanju novih istraživačkih grupa mladih znanstvenika kako bi se ubrzala uspostava samostalnih istraživačkih karijera nakon stjecanja doktorata znanosti. Uspješno vrednovanim znanstvenicima omogućit će se uspostavljanje vlastitih istraživačkih grupa koje će se baviti inovativnim istraživačkim temama. 
Program omogućava da mladi znanstvenici tijekom petogodišnjeg financiranja uspostave istraživačku grupu i svoj laboratorij (ako je laboratorij nužan za istraživanje). Pritom projektni prijedlog mora uključiti razvoj novih istraživačkih tema i/ili metodologije. 

Natječaj je namijenjen istraživačima koji su doktorat znanosti stekli najmanje 2, a najviše 7 godina od roka za prijavu na Natječaj, koji žele osnovati ili razviti novu istraživačku skupinu i postati neovisni istraživači.

Cilj: podupiranje razvoja samostalnih istraživačkih karijera mladih znanstvenika u ključnoj fazi kad mogu osnovati novu istraživačku grupu koja će se baviti međunarodno kompetitivnim i/ili nacionalno relevantnim znanstvenim temama.
Datum raspisivanja natječaja: 28. veljača 2019.
Rok za prijavu: 30. travanj 2019. do 13:00 sati (CET)
Istraživačko područje: sva znanstvena područja
Predlagatelj projekta: znanstvenik koji je doktorat stekao najmanje 2, a najviše 7 godina od datuma roka za prijavu na natječaj Uspostavni istraživački projekti
Godišnji proračun programa: oko 20.000.000,00 HRK
Najveći iznos financiranja HRZZ po projektu: do 2.000.000,00 HRK, a za društvene i humanističke znanosti do 1.500.000,00 HRK po projektu.
Trajanje financiranja projekta: 5 godina
Okvirni početak projekta: siječanj 2020. godine. Projekti trebaju započeti najkasnije 3 mjeseca nakon primitka obavijesti o otvaranju pregovora o radnom i financijskom planu.

 


Prijava na natječaj se vrši isključivo putem EPP sustava. EPP sustav bit će dostupan za prijavu 15. travnja 2019.

 

 

 

Više o pozivima na sljedećoj poveznici:

http://www.hrzz.hr/default.aspx?id=2570

Opširnije

Francusko veleposlanstvo otvara natječaj za stipendije Francuske vlade za akademsku godinu 2019./2020.

Datum objave: 25.02.2019.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, Agencija za mobilnost i programe Europske unije i Veleposlanstvo Francuske Republike u Republici Hrvatskoj objavljuju Natječaj za dodjelu stipendija Vlade Francuske Republike za akademsku godinu 2019./2020.

 

 

Više na poveznici: 

 

https://www.croatie.campusfrance.org/hr/natjecaj-za-stipendije-francuske-vlade-20192020

 

Opširnije

Obavijest o produžetku roka za prijavu na natječaj „Razvoj, unapređenje i provedba stručne prakse u visokom obrazovanju“

Datum objave: 18.02.2019.

Opširnije

Objavljen 2. Poziv na dostavu projektnih prijedloga Interreg V-A Mađarska- Hrvatska 2014. – 2020.

Datum objave: 31.01.2019.

 

Dana 31.siječnja 2019. objavljen je drugi poziv na dostavu projektnih prijedloga Programa prekogranične suradnje Mađarska Hrvatska 2014 - 2020.

 

Rok za podnošenje projektnih prijava je: 3. svibnja 2019, 15.00 CET,  u IMIS sustavu.

 

Prijave nakon navedenog roka biti će evidentirane kao zakašnjele, te kao takve odbijene tijekom formalne provjere.

 

Detalji Drugog poziva Programa prekogranične suradnje Mađarska Hrvatska 2014-2020 zajedno sa svim dokumentima ovog poziva mogu se pronaći na

 

mrežnoj stranici: http://www.huhr-cbc.com/en/list-of-call-for-proposals/10

 

Opširnije