Preddiplomski stručni studij Građevinarstvo – redoviti studij

Predaja programa


Mole se studenti da predaju semestralne programe u PDF formatu na email mzvonaric@gfos.hr u utorak, 12.01.2021. u terminu 15 - 17h.

Svi studenti su obvezni predati semestralni program u navedenom terminu.

Predaje programa u fizičkom obliku neće biti.

 

Asistent Matija Zvonarić, mag.ing.aedif.

Predavanja 6.11.2020.

Datum objave: 02.11.2020.

Otkazuju se predavanje iz kolegija Građenje i održavanje cesta koje bi se trebalo održati 6.11.2020. godine. Termin nadoknade će biti naknadno objavljen.

Predmetni nastavnik

Ivana Barišić

Opširnije