Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo

usmeni rok 8.7.2019 - gs 1


Sutra 15.7.2019. će se u terminu 9-10 h održati uvid u ispit i upis ocjena u kabinetu profesorice.

Prof.Silva L.! 

 

 

 

REZULTATI USMENOG ISPITA-ROK 08.07.2019.

149224987 42  
149224401 46  
149224555 40  
149224646 42  
149224235 51,25  
149226112 57,5  
1312103899 50  
149224693 55  
149224508 54  
149224604 40  
149224784 55  
149224513 41  
149225136 30,5  
149224352 39,5  
     
prolaz 36,5  
     
Dio ispita položili:  
     
149225547    
149224854    
149226336    
149225916    
149224880    
149225066    
     

 

 

 

Izv.prof.Silva L. dipl.ing.grad.