Ured za projekte i međunarodnu suradnju


Slobodno nam se obratite sa vašom projektnom idejom!

Otvoren natječaj u okviru programa Horizon2020 – Marie Sklodowska - Curie

Datum objave: 08.02.2017.

 

Otvoren je poziv na natječaj za Razmjenu osoblja u području istraživanja i inovacija u okviru Marie Sklodowska – Curie akcija (MSCA). Natječaj je otvoren do 5. travnja 2017. godine.

Natječaj se odnosi na kratkoročnu razmjenu osoblja organizacija poput sveučilišta, istraživačkih centra, poduzeća te drugih neakademskih organizacija. Sastavljen konzorcij prijavljuje projektni prijedlog koji naglašava mogućnosti umrežavanja, dijeljenja znanja i razvoja vještina osoblja. Potiče se sudjelovanje malog i srednjeg poduzetništva.

Konzorcij je otvoren i za organizacije iz trećih zemalja. Popis zemalja koje su prihvatljive za financiranje dostupno je u dodatku 1 Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava (ovdje). Uz navedene zemlje koje nisu članice EU ili pridružene članice Obzor 2020. programa, odnosno zemlje koje nisu automatski prihvatljive za financiranje (poput Australije, Brazila, Kanade, Kine, Hong Konga, Indije, Japana, Republike Koreje, Meksika, Rusije i Tajvana) zahvaljujući nacionalnom sufinanciranju sudjeluju u Obzor 2020. programu. Više informacija dostupno je ovdje.

Za promoviranje međunarodne i međusektorske suradnje, unutar proračuna Marie Sklodowska-Curie akcija, za ovaj natječaj izdvojeno je 80 milijuna eura.

Ovim akcijama mogu se financirati sva područja istraživanja osim onih obuhvaćenih  Ugovorom o EURATOMU kako je navedeno u članku 4. i prilogu I.

*

 Ukoliko ste zainteresirani za prijavu projekata u okviru Marie Sklodowska-Curie akcija (MSCA), a nemate dovoljno partnera za sastavljanje konzorcija ili se želite se priključiti konzorcijima u nastajanju možete poslati ispunjeni partnerski profil na:

 sandra.vidovic@mobilnost.hr kako bi ga proslijedili njihovim kontaktima u inozemstvu.

Obrazac partnerskog profila te objedinjeni iskazi interesa stranih institucija dostupni su ovdje.
U nastavku se nalaze poveznice na natječaje za MSCA radni program za 2016. – 2017.
 Razmjena osoblja u području istraživanja i inovacija - MSCA-RISE-2017 (otvoren do 5. travnja 2017.). Vodič za prijavitelje dostupan je ovdje.

 

 

 

 


 

 

Opširnije

JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora za informiranje i obrazovne aktivnosti na području Osječko-baranjske županije u 2017. godini

Datum objave: 06.02.2017.

NAMJENA I VISINA MOGUĆE POTPORE

Potpora za informiranje i obrazovne aktivnosti dodjeljuje se za informativnu i obrazovnu djelatnost usmjerenu jačanju poduzetničkih kompetencija odnosno podizanju razine poduzetničkih znanja i vještina potencijalnih poduzetnika, poduzetnika-početnika i poduzetnika u fazi rasta i razvoja, te učenika i studenata, a osobito za:

- pripremu i izradu sadržaja namijenjenih informiranju poduzetnika kroz tiskane i elektroničke medije,

- izradu poduzetničkih publikacija i srodnih informativnih i edukativnih materijala,

- organiziranje i provođenje seminara, tribina, radionica i foruma te drugih oblika obrazovanja i osposobljavanja potencijalnih i postojećih poduzetnika,

- organiziranje i provedbu seminara i drugih oblika obrazovanja predstavnika poduzetničkih potpornih institucija.

Potpora za informiranje iznosi do 75% opravdanih troškova, a za oblike edukacije i do 100% opravdanih troškova.

Javni poziv je otvoren do 1. ožujka 2017. godine.

javni_poziv_potpora_za_informiranje_i_obrazovne_aktivnosti.pdf

obrazac_potpora_za_razvoj_i_primjenu_inovacija_i_novih_proizvoda.xls

izjava_o_potporama_de_minimis.doc

 

 


 

 

Opširnije

Poziv na dostavu prijedloga EACEA/41/2016 u okviru programa Erasmus+: Ključna aktivnost 3 – KA3: Podrška reformi politike – inicijative za inovacije u području politike – Europski projekti buduće suradnje u području obrazovanja i osposobljavanja

Datum objave: 01.02.2017.

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva

Država: EU 27, Pridružene države, Hrvatska, Makedonija, Turska, Island

Rok za prijavu: 14.03.2017.

Iznosi sredstava €: 8.000.000

Prijavitelji: Udruge, Instituti, Fakulteti, Neformalna udruženja i inicijative, Osnovne škole, Srednje škole, Ostalo, Neprofitne organizacije

Natječajna dokumentacija: Preuzmite datoteku

Cilj: utvrđivanje, ispitivanje, razvoj ili procjena inovativnih pristupa politici s potencijalom za njihovu opću primjenu te za doprinos poboljšanju sustava obrazovanja i osposobljavanja.

 

Specifični ciljevi:

- pokrenuti dugoročne promjene i ispitati inovativna rješenja na terenu u području obrazovanja i osposobljavanja s potencijalom za njihovu opću primjenu te za stvaranje sustavnog i održivog utjecaja na sustave obrazovanja i osposobljavanja,

- podržati transnacionalnu suradnju i uzajamno učenje među ključnim dionicima u pitanjima usmjerenim na budućnost,

- olakšati prikupljanje i analizu dokaza kao potporu inovativnoj politici i praksi. Prijedlozi koji se predaju u sklopu ovog poziva moraju se odnositi na jedan od pet prioriteta u nastavku,

- osnovne vještine koje trebaju usvojiti niskokvalificirane odrasle osobe,

- promicanje pristupa koji se temelje na učinku u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja,

- promicanje inovativne tehnologije u području stručnog usmjeravanja,

- profesionalizaciju osoblja (školsko obrazovanje, uključujući i rani predškolski odgoj),

- postizanje ciljeva obnovljene strategije EU-a za visoko obrazovanje.

 

Prihvatljivi prijavitelji:

- nadležna tijela na nacionalnoj/regionalnoj/lokalnoj razini odgovorna za politiku obrazovanja i osposobljavanja,

- neprofitne, privatne ili javne organizacije,

- istraživački centri,

- škole ili druge obrazovne ustanove,

- visokoškolske ustanove,

- gospodarske komore,

- mreže dionika,

-centri za priznavanje,

- tijela za procjenjivanje/osiguranje kvalitete,

- trgovinske organizacije i zaposlenici,

- sindikati i udruženja zaposlenika,

- usluge profesionalnog usmjeravanja,

- civilno društvo i kulturne organizacije poduzeća,

- međunarodne organizacije.

 

Prihvatljive aktivnosti:

- analize, studije, zadatke mapiranja,

- istraživačke aktivnosti,

- aktivnosti obuke,

- izradu nacrta izvješća, projektnih zaključaka, preporuka politike,

- radionice,

- konferencije/seminare,

- testove i procjene inovativnih pristupa na temeljnoj razini,

- mjere usmjerene k podizanju svijesti i informiranju,

- mjere usmjerene k stvaranju i poboljšanju mreža, razmjene dobrih praksi,

- razvoj alata za informacijske i komunikacijske tehnologije (softver, platforme, aplikacije itd.) ili resursa za učenje,

- unaprjeđenje intelektualnih rezultata.

Ukupni proračun dostupan za sufinanciranje projekata u sklopu važećeg poziva iznosi 60.000.000,00 HRK. Najveći iznos bespovratnih sredstava po projektu iznosit će 3.750.000,00 HRK.

Financijski doprinos iz EU-a ne smije premašiti 75 % ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Krajnji rok za prijavu je 14. ožujka 2017.g

Natječajna dokumentacija: erasmus (1).7z

 

 


 

 

Opširnije

Pronađi se u programima Agencije za mobilnost i programe EU

Datum objave: 31.01.2017.

 

U privitku ove objave nalazi se tablica koja sadrži popis svih programa, mreža i inicijativa u nadležnosti Agencije za mobilnost i programe EU, kao i popis organizacija koje mogu biti korisnici programa Agencije. S obzirom na česte upite koje primaju, uz organizacije su navedene i navedene su i kategorije pojedinaca – fizičkih osoba, kako bi i oni  bili upućeni unutar kojeg programa se mogu pronaći, ali uz napomenu da su prijave moguće kroz ustanovu ili organizaciju kojoj pripadaju.

Popis programa, mreža i inicijativa, kao i mogućih korisnika neka bude Vaš prvi korak u identificiranju što Vam je otvoreno za sudjelovanje i korištenje. Put Vam se tako otvara za daljnja istraživanja i osmišljavanja ideja, sukladno strukturama i pravilima pojedinih programa.

Programi u nadležnosti Agencije za mobilnost i korisnici.pdf

 

 


 

Opširnije

FESTIVAL ZNANOSTI 2017.

Datum objave: 30.01.2017.

XV. FESTIVAL ZNANOSTI

s temom VRIJEME

održat će se od

24. – 29. travnja 2017.

Festival znanosti je manifestacija kojoj je cilj približiti znanost javnosti, tijekom koje znanstvenici i studenti popularnim predavanjima, radionicama, tribinama, izložbama i drugim događanjima daju doprinos popularizaciji znanosti i motiviranju mladih ljudi na istraživanje i stjecanje novih znanja. Glavna tema ovogodišnjeg Festivala znanosti je VRIJEME.

 

 

 


 

Opširnije

Otvoren je novi poziv za prijavu projekata (tzv. DSPF) u sklopu Strategije europske unije za dunavsku regiju (EUSDR)

Datum objave: 27.01.2017.

 

Dunavski fond za strateške projekte (DSPF) najnovija je mogućnost financiranja koju sufinanciraju EU i grad Beč u uskoj suradnji s tzv. EuroViennaom u sklopu PA 10 sa svrhom potpore u provedbi međudržavnih strateških transnacionalnih projekata usklađenih s ciljem Strategije Europske unije za dunavsku regiju (EUSDR), uz dodatnu vrijednost povezivanja u sklopu politike proširenja/susjedstva.

Predviđeno je financiranje 10 do 12 projekata, čije trajanje ne smije biti dulje od 12 mjeseci. Plan početka projekta predviđen je potkraj 2017. godine, najvjerojatnije u listopadu sa završetkom 30. rujna 2018. godine.

Predviđa se financiranja pojedinačnog projekta u iznosu od 70.000 do 100.000 eura, a ukupni iznos financiranja u sklopu ovoga poziva je oko milijun eura.

Projekt predviđa partnerstvo s najmanje jednim partnerom, a propisani su uvjeti za nositelja, kao i za partnere. Prihvatljivi partneri su javne i privatne organizacije/tijela s pravnom osobnošću iz sljedećih kategorija:

 • nacionalne, regionalne i lokalne vlasti,
 • mala/srednja poduzeća/start-upovi,
 • akademska zajednica i sveučilišta (osobito su istaknuta istraživanja primijenjena u praksi),
 • udruge i socijalni partneri.

Uvjeti na koje mora odgovoriti projektna prijava kako bi bila prihvatljiva za financiranje:

 • treba odgovoriti na stvarne potrebe Podunavlja,
 • nisu prethodno financirana,
 • ne uklapaju se u neki drugi regionalni ili EU program,
 • važna je održivost i moraju biti jasno strateški usmjereni.

Glavni partner mora djelovati u podunavskoj regiji, a projektni ili strateški partneri (nisu obvezni u ovoj prijavi, odnosno ne mogu koristiti financijska sredstva iz ovoga programa), nadalje, osim tzv. EUSDR zemalja mogu biti i iz Jadransko-jonske regije (npr. Grčka i Italija), uz uvjet da partnerstvo mogu sklopiti organizacije iz najmanje dvije zemlje.

Prijave su otvorene do sredine veljače 2017. godine, a više informacija o prijavi, kao i svu projektnu dokumentaciju možete pronaći na stranicama
Dunavskoga fonda za strateške projekte (DSPF).

Krajnji rok za prijavu je 15. veljače 2017. godine, a prijave se trebaju, kao preduvjet prije slanja IB-u, poslati na adrese koordinatora (Slovačka i Srbija) iz prioritetne skupine PA 7 Dunavske strategije, a to su: jaroslava.szudi@minedu.sk idijana.strbac@pupin.rs, koje su ovlaštene dati potporu (s tim da letter of support nije potreban) projektima koji pristižu iz PA 7.

Rok: 15. veljače 2017.

Informaciju o prijavi, projektu molimo dostaviti i predstavniku iz Republike Hrvatske u PA 7, na slijedeći e-mail:

Miroslav.Lovric@mzos.hr.

Više o pozivu, uvjetima i mogućnostima financiranja možete pronaći na:

www.danube-capacitycooperation.eu/danube-strategic-project-fund

 

Prijevna dokumentacija nalazi se na poveznici:

http://public.mzos.hr/Default.aspx?art=15260&sec=1933

 

 

 


 

 

Opširnije

Objavljen natječaj za stipendiju HAZU za upis na Sveučilište Harvard

Datum objave: 26.01.2017.

 

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, kao institucija ovlaštena za predlaganje kandidata za dodjeljivanje stipendije iz Fonda Zlatko i Joyce Baloković Scholarship Fund za poslijediplomski studij na Harvardskom sveučilištu, objavljuje mogućnost prijavljivanja za stipendiju studentima iz Republike Hrvatske u akademskoj godini 2017./2018. na bilo kojoj školi ili odjelu Harvardskoga sveučilišta.

Zainteresirani kandidati se pozivaju da podnesu molbu Upravi HAZU s potrebnim dokumentima, a zatim nadležni organ Harvardskoga sveučilišta povrđuje kandidate, dozvoljava upis i određuje visinu stipendije.

Natječaj je otvoren do 17. veljače 2017., a dodatne informacije se mogu dobiti e-mailom: djbuzimski@hazu.hr ili na telefon 01 4895 142 i 4895 170.

 

Tekst natječaja.pdf

 

  

 


 

Opširnije

Objavljen natječaj u okviru programa URBACT III - Primjeri dobre prakse

Datum objave: 26.01.2017.

 

Cilj: razmjena dobrih praksi među gradovima i lokalnim javnim tijelima u odnošenju i rješavanju problema koji su zajednički svim urbanim sredinama u EU. Odabranim gradovima biti će dodijeljena titula URBACT Good Practice City (URBACT grad dobre prakse).

Prihvatljivi prijavitelji:

- gradovi iz EU 28 (gradovi, općine)

- ostala javna tijela iz EU 28 (lokalne agencije javnog ili polu javnog tipa osnovane od strane grada, djelomično ili u potpunosti u vlasništvu grada odgovorne za stvaranje i provođenje određenih politika)

Prihvatljive aktivnosti: prikaz primjera dobre prakse iz vlastite sredine primjenljivog i na slučajeve iz drugih urbanih sredina. Takvi primjeri dobre prakse su usmjereni na složene izazove u urbanim sredinama te na rješavanje problema pomoću integriranog i participativnog pristupa.

Gradovi koji pripadaju slabije razvijenijim ili tranzicijskim regijama ostvaruju 85% sufinanciranja iz ERDF-a, dok gradovi iz razvijenih regija mogu ostvariti 70% sufinanciranja iz ERDF-a.

Krajnji rok za prijavu je 31. ožujka 2017.g.

 

Detaljne informacije o natječaju možete pronaći na mrežnoj stranici:

 http://urbact.eu/goodpracticecall

 

 

 


 

 

Opširnije

Hrvatska zaklada za znanost objavljuje natječaj "Partnerstvo u istraživanjima"

Datum objave: 23.01.2017.

Ovaj program podržava partnerstvo u istraživanjima između javnih sveučilišta ili javnih znanstvenih instituta registriranih u Republici Hrvatskoj i izvanproračunskih (izvan Državnog proračuna RH) izvora financiranja iz zemlje i inozemstva - privatne tvrtke, jedinice lokalne uprave i samouprave, inozemne zaklade i agencije koje financiraju istraživanja, inozemne znanstvene organizacije.

Rok za prijavu: 28. veljače 2017. do 13:00
Istraživačko područje: sva područja prirodnih znanosti, biomedicine i zdravstva, tehničkih znanosti, biotehničkih znanosti, društvenih znanosti, humanističkih znanosti i interdisciplinarne znanosti.
Voditelj projekta: istaknuti istraživač s međunarodno priznatim dostignućima u znanosti i/ili tehnologiji u području u kojem prijavljuje projekt.
Ukupan proračun: 15.000.000,00 kuna
Najveći ukupni iznos financiranja po projektu: 200.000,00 do 500.000,00 kuna godišnje, a najveći ukupni iznos financiranja je 1.500.000,00 kuna.
Trajanje financiranja projekta: od 2 do 3 godine.

Natječaj, upute za podnositelje i prijavna dokumentacija nalaze se na mrežnoj stranici:

http://www.hrzz.hr/default.aspx?id=2365

 

 

 


 

Opširnije

Prezentacija natječaja za potporu “Moja prva suradnja” (1C) Fonda "Jedinstvo uz pomoć znanja"

Datum objave: 23.01.2017.

U srijedu, 01.02.2017. godine u Auli/II kat Rektorata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku s početkom u 12 sati održati će se prezentacija natječaja za potporu “Moja prva suradnja” (1C) u sklopu programa "Znanstvena suradnja" (Fond “Jedinstvo uz pomoć znanja”).

http://www.gfos.unios.hr/homepage/otvoren-natjecaj-za-potporu-moja-prva-suradnja-u-sklopu-programa-znanstvene-suradnje

 

 


 

 

Opširnije

Objavljen natječaj za podnošenje poticaja za podjelu državnih nagrada za znanost za 2016. godinu

Datum objave: 23.01.2017.

Na temelju članka 13. Zakona o hrvatskim državnim nagradama za znanost (Narodne novine, br. 108/95., 104/97. i 142/98.), Odbor za podjelu državnih nagrada za znanost raspisuje Natječaj za podnošenje poticaja za podjelu državnih nagrada za znanost za 2016. godinu

1.Nagrada za životno djelo

Nagrada za životno djelo podjeljuje se istaknutim znanstvenicima za cjelokupan znanstvenoistraživački rad koji predstavlja osobni doprinos u proširenju znanstvenih spoznaja i primjeni rezultata znanstvenoistraživačke djelatnosti.

2.Godišnja nagrada za znanost podjeljuje se za:

 • značajno znanstveno dostignuće
 • znanstveno otkriće
 • primjenu rezultata znanstvenoistraživačkoga rada.

3.Godišnja nagrada za popularizaciju i promidžbu znanosti

Godišnja nagrada za popularizaciju i promidžbu znanosti podjeljuje se za doprinos u širenju spoznaja o znanosti koji se očituje u popularnoj prezentaciji vrijednih stručnih i znanstvenih publikacija i drugim oblicima prezentacije.

4.Godišnja nagrada znanstvenim novacima

Godišnja nagrada podjeljuje se mladim znanstvenicima do 35 godina života koji su se posebno istaknuli u znanstvenoistraživačkome radu, za objavljivanje zapaženoga članka u časopisima s međunarodno priznatom recenzijom ili s njima po vrsnoći izjednačenim časopisima ili za objavljenu knjigu.

Nagrade  se podjeljuju za sljedeća znanstvena područja:

 • prirodne znanosti
 • tehničke znanosti
 • biomedicina i zdravstvo
 • biotehničke znanosti
 • društvene znanosti
 • humanističke znanosti.

Poticaj za pokretanje postupka za podjelu nagrada mogu dati: sveučilišta i njihove sastavnice,  veleučilišta i visoke škole, javni znanstveni instituti, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti te druge pravne osobe koje su posebnim zakonom ovlaštene obavljati znanstvenoistraživačku djelatnost, kao i skupine uglednih znanstvenih djelatnika.

Rok za podnošenje poticaja je do 20. veljače 2017. godine.

 

Natječaj, upute i obrazac za prijavu nalaze se na mrežoj stranici:  http://public.mzos.hr/Default.aspx?art=15188&sec=1933

 

 

 


 

Opširnije