Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo

Smjer - HIDROTEHNIKA


Dokumenti:

Letak - Diplomski sveučilišni studij 

Studijski program (HR) 

Studijski program (ENG) 

Izvedbeni plan - 2022-2023 - Diplomski sveučilišni - obavezni - H

Izvedbeni plan - 2022-2023 - Diplomski sveučilišni - izborni

Ishodi učenja Diplomski sveučilišni studij


 

 I SEMESTAR

PREDMET STATUS PREDMETA ECTS
Vjerojatnost i statistika Obvezni 4,0
Dinamika konstrukcija Obvezni 4,0
Mostovi I Obvezni 6,5
Betonske konstrukcije II Obvezni 4,0
Hidrotehničke građevine Obvezni 6,5
Hidrologija II Obvezni 5,0

 

II SEMESTAR

PREDMET STATUS PREDMETA ECTS
Hidrotehnički sustavi Obvezni 5,0
Regulacija vodotoka Obvezni 5,0
Hidrotehničke melioracije I Obvezni 5,0
Kondicioniranje voda Izborni 5,0
Hidrogeologija Izborni 5,0
Modeliranje strujanja podzemne vode i pronosa onečišćenja - ne izvodi se Izborni 5,0
Arhitektura industrijskih zgrada - ne izvodi se Izborni 5,0
Betoni posebnih namjena Izborni 5,0
Izgradnja i održavanje cesta - ne izvodi se Izborni 5,0
Mostovi II Izborni 5,0
Posebna poglavlja čeličnih konstrukcija Izborni 5,0
Modeliranje konstrukcija Izborni 5,0
Analiza naprezanja i nosivosti konstrukcija Izborni 5,0
Mehanika stijena Izborni 5,0
Dinamički utjecaj vjetra na konstrukcije Izborni 5,0
Proračun konstrukcija na djelovanje požara Izborni 5,0
Upravljanje kvalitetom Izborni 5,0
Održavanje objekata Izborni 5,0
Aerodromi Izborni 5,0
GIS i inženjerska geodezija u prometnicama Izborni 5,0
Modeliranje prometnica  Izborni 5,0

 

III SEMESTAR

Opskrba vodom i odvodnja II Obvezni 5,0
Modeliranje u hidrotehnici Obvezni 5,0
Zaštita i pročišćavanje voda Obvezni 5,0
Korištenje vodnih snaga Izborni 5,0
Plovni putovi, luke i terminali - ne izvodi se Izborni 5,0
Hidrotehničke melioracije II Izborni 3,0
Hidrometrija Izborni 2,0
GIS u hidrotehnici Izborni 5,0
Informacijski sustavi i neuronske mreže Izborni 5,0
Metoda konačnih elemenata Izborni 5,0
Revitalizacija graditeljskog nasljeđa - ne izvodi se Izborni 5,0
Prometnice - ne izvodi se Izborni 5,0
Integrirano projektiranje Izborni 5,0
Energetski učinkovite građevine - ne izvodi se Izborni 5,0
Zidane konstrukcije I Izborni 5,0
Spregnute konstrukcije  Izborni 5,0
Čelični i spregnuti mostovi  Izborni 5,0
Potresni rizik Izborni 5,0
Osnove nelinearne analize konstrukcija Izborni 5,0
Aluminijske konstrukcije Izborni 5,0
Marketing Izborni 5,0
Montažno građenje - ne izvodi se Izborni 5,0
Financijski menadžment Izborni 5,0
Karakteristike završnog sloja kolnika Izborni 5,0
Primjena geosintetika Izborni 5,0
Opažanja i mjerenja - ne izvodi se Izborni 4,0
Simulacije prometa u gradskoj mreži Izborni 5,0
Gospodarske ceste Izborni 2,0

 

IV SEMESTAR

PREDMETI STATUS PREDMETA ECTS
Uvod u znanstveni rad Obvezni 0,0
Diplomski rad Obvezni 30,0