Erasmus +

Erasmus+ program Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport


Flag of the United Kingdom - Wikipedia Searching for information in English? Click here!

 

Erasmus+ program mobilnosti je inicijativa Europske unije koja pruža studentima, profesorima i drugim djelatnicima u području obrazovanja priliku za stjecanje međunarodnog iskustva putem razmjene na visokoškolskim institucijama diljem Europe i šire. Cilj programa je promicanje europske suradnje u području obrazovanja, poticanje međunarodne mobilnosti i jačanje europske dimenzije visokog obrazovanja.

 

Program nudi studentima priliku za boravak na stranim visokoškolskim institucijama u trajanju od tri do dvanaest mjeseci, tijekom kojih mogu pohađati nastavu, sudjelovati u istraživanjima i obavljati stručnu praksu. Profesori i drugi djelatnici u području obrazovanja mogu sudjelovati u programu kao gostujući predavači ili kao partneri u razvoju međunarodnih projekata.

 

Erasmus+ program mobilnosti omogućuje sudionicima stjecanje novih znanja i vještina, razvijanje interkulturnih kompetencija te širenje mreže kontakata. Sudjelovanjem u programu, studenti također mogu poboljšati svoje izglede za zapošljavanje i daljnje obrazovanje, dok se visokoškolske institucije mogu osnažiti kroz razmjenu znanja i iskustva s drugim institucijama diljem Europe i svijeta.

 

 

Više informacija o programu Erasmus+ je moguće pronaći na internetskim stranicama:

 

Popis inozemnih partnerskih sveučilišta i Erasmus+ ugovora možete naći na sljedećem linku: Zemlje s potpisanim bilateralnim ugovorom

 

 

Često postavljana pitanja (FAQ):

1 Kada izlaze natječaji za studente?

U pravilu izlazi jedan natječaj u veljači ili ožujku. Ponekad se objave i dodatni natječaji u rujnu ili listopadu, ali to se događa rjeđe. Stoga je važno redovito pratiti obavijesti na web stranici Fakulteta ili Sveučilišta kako biste ne propustili prijave za natječaje.

2 Kada izlaze natječaji za (ne)nastavno osoblje? Slično predhodnom odgovoru. Najčešće se tijekom godine objavljuju dva natječaja. Prvi se objavljuje u travnju ili ožujku, a drugi u rujnu ili listopadu. Ponekad se objave i dodatni natječaji, ali to se događa rjeđe. Stoga je važno redovito pratiti obavijesti na web stranici Fakulteta ili Sveučilišta kako biste ne propustili prijave za natječaje.
3 Kako se boduje natječaj i kako se sredstva dobivaju?

Sve navedeno može varirati od natječaja do natječaja. Stoga je važno dobro pročitati tekući natječaj i njegove kriterije. U suštini, natječaj za dodjelu sredstava za Erasmus+ program mobilnosti se boduje na temelju: 1) prosjeka ocjena tijekom dosadašnjeg studija (sve razine); 2) prosjek ocjena iz stranog jezika tijekom studija; i 3) pisma motivacije.

Nakon provedbe natječaja, Erasmus ured na rektoratu ocjenjuje pristigle prijave i dodjeljuje sredstva kandidatima koji su ostvarili najviše bodova. Visina dodijeljenih sredstava ovisi o planiranim troškovima mobilnosti i raspoloživim sredstvima za mobilnost u pojedinom natječaju.

4 Koliko dugo mi vrijedi ugovor za mobilnost? Načelno vrijedi 2 godine od raspisivanja natječaja. Naime, svaki natječaj za mobilnost ima naveden rok za u svojoj dokumentaciji i najavi.
5 Što ako želim razmjenu odraditi izvan prijavljenog razdoblja? Nije problem, imate pravo iskoristiti razmjenu unutar 2 godine od dobivanja natječaja, pa samim time i mijenjati razdoblja. Pripazite ako je u drugom semestru nego onaj koji ste prijavili, možda ćete morati mijenjati predmete. Ako želite promijeniti razdoblje mobilnosti, javite se Službi za međunarodnu suradnju na Sveučilištu-Rektoratu (jplesa@unios.hr).
6 Želim skratiti/produžiti mobilnost ili odustati od nje.

Ako želite odustati od mobilnosti, javite Službi za međunarodnu i međusveučilišnu suradnju na Sveučilištu-Rektoratu (jplesa@unios.hr).

Također, za sva produljenja/skraćenja mobilnosti javite se Službi za međunarodnu i međusveučilišnu suradnju na Sveučilištu-Rektoratu (jplesa@unios.hr). Međutim, imajte na umu da ako želite produžiti razmjenu izvan vašeg prihvaćenog trajanja javite to službi barem 1 mjesec unaprijed i u tom slučaju vam se može financirati taj boravak. Ako ne prijavite ranije, taj period izvan neće biti pod stipendijom, tj. sami ju morate financirati. Ako želite skratiti razmjenu koju već obavljate, neće vam biti isplaćen dio preostalog dijela stipendije (20%) i/ili bit će vam traženo da vratite dio sredstava koji pokriva dio mobilnosti koju ne želite odraditi.

7 Kako odabrati Fakultet za studentsku razmjenu? Studenti moraju birati Fakultete i Sveučilišta s kojima imamo potpisan bilateralni ugovor. Popis možete vidjeti ovdje, str. 13, tablica: Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek. Pazite, tablica se ažurira na svakom natječaju i tamo pregledavajte ažurirane podatke.
8 Kako izabirem predmete? Na web stranici Fakulteta ili Sveučilišta na kojem se prijavljujete, možete pronaći popis predmeta koje možete slušati u okviru programa Erasmus+. Obično se nudi širok izbor predmeta, no u slučaju da želite prijaviti neki predmet koji nije na popisu, potrebno je provjeriti s Erasmus koordinatorom tog Sveučilišta/Fakulteta može li se taj predmet prihvatiti za mobilnost. Prijaviti se možete za predmete na svim razinama studija, od prijediplomskog do diplomskog studija. Možete izabrati predmete koje ste već slušali i sl. Također, ne morate prijavljivati predmete nužno usko vezane za struku. Slično, možete najčešće birati i predmete s drugih Fakulteta unutar istog Sveučilišta, npr. predmete s ekonomskog fakulteta i sl. No, prije prijave takvih predmeta, potrebno je provjeriti s Erasmus koordinatorom na prihvatnoj instituciji ( biskup@gfos.hr).
9 Kako mi se predmeti priznaju?

Prilikom prijave predmeta na Erasmus natječaju, možete provjeriti možete li prijaviti sličan predmet onom kojeg niste položili. Ako postoji takav predmet, morate pronaći njegov plan i program te ga predstaviti nositelju kolegija na Fakultetu. Nositelj kolegija će usporediti nastavni materijal i može odlučiti o (ne)priznavanju predmeta, priznavanju dijela predmeta, obveznom semestru i drugo.

Ako prijavljujete predmete koje ste već slušali, ne možete zamijeniti drugim ili su nisu vezani za struku, svi će se prevesti na hrvatski jezik i upisati u dopunsku ispravu o studiranju (diploma supplement).

10 Mogu li mijenjati predmete

Tijekom razdoblja mobilnosti imate mogućnost mijenjati predmete. Potrebno je koordinirati to s Erasmus koordinatorima na matičnoj i prihvatnoj instituciji. Možete se prijaviti za zamjenske predmete na prihvatnoj instituciji, no to ovisi o njihovoj dostupnosti i uvjetima na prihvatnoj instituciji. U tom slučaju, morat će te prilagoditi svoj Learning Agreement u skladu s promjenama u predmetima (tablica: During mobility). Važno je da pratite upute i pravila koja su utvrđena za mobilnost u okviru programa Erasmus+. Promjene u tablici During mobility trebaju biti potpisane od sve 3 strane ili promjene nisu važeće.

12 Što trebam pri odlasku na mobilnost?

Prije odlaska na mobilnost, potrebno je javiti se  referadi na matičnom Fakultetu i ako idete na duže vremensko razdoblje, imate opciju staviti godinu u mirovanje. Također, trebate se javiti Službi za međunarodnu i suradnju na Sveučilištu-Rektoratu barem 1 mjesec ranije kako bi vam oni mogli napraviti ugovor za financiranje više o tome ovdje.

13 Moram li sam pronaći praksu? Da, studenti sami pronalaze praksu. Međutim, važno je imati na umu da praksa mora biti odobrena od strane Sveučilišta i da mora biti u zemlji koja je članica Erasmus+ programa. Popis zemalja članica možete pronaći ovdje. Ako ne nađete praksu na vrijeme, a želite ju prijaviti, javite se Erasmus koordinatoru Anamariji Štefić (biskup@gfos.hr).
14 Jeli mi poslodavac dužan platiti praksu?

Ne. Stipendiju dobivate od Erasmus+ natječaja, a poslodavac Vam nije dužan osigurati dodatna financiranja. Sve uvjete studenti mogu sami dogovoriti sa institucijom oko svih uvjeta prakse.

Ako studenti primaju novčanu naknadu za praksu, važno je imati na umu da ne smije biti dvostrukog financiranja, što znači da financijska sredstva dobivena od institucije u kojoj se odvija praksa ne smiju potjecati iz sredstava Europske unije.

15 Moram li sam pronaći smještaj i prijevoz? Da, za sve navedeno je student odgovoran.
16 Kako se odrađuje financiranje stipendija?

Služba za međunarodnu suradnju na Sveučilištu-Rektoratu provodi financiranje vašeg boravka tijekom razmjene. Visina stipendije varira ovisno o zemlji u koju idete i vrsti mobilnosti. Dodatno, postoje kategorije studenata u nepovoljnom položaju koji imaju pravo na dodatno financiranje, od kojih postoji 10 različitih kategorija. Stoga, visina stipendije također ovisi o tome u koju kategoriju studenata se svrstavate.

Prilikom odlaska na razmjenu, primit ćete 80% ukupnog iznosa stipendije, dok će vam ostalih 20% biti isplaćeno po povratku s razmjene. Možda imate pravo na dodatne stipendije svoje ustanove, vlade ili iz drugih izvora. Proučite Vodič za financiranje iz EU-a ili posjetite Study Portals. Možda se imate pravo prijaviti za stipendiju  za združeni diplomski program ili zajam za diplomske studije u trajanju do dvije godine.

Ažurirani podatci vezani za financije uvijek možete pronaći na web stanici natječaja.

17 Što trebam raditi nakon završetka mobilnosti?

Nakon svake mobilnosti potrebno je dostaviti završno izvješće Službi za međunarodnu i međusveučilišnu suradnju i javiti se erasmus koordinatoru (biskup@gfos.hr) i referadi Fakulteta kako bi se mobilnost priznala i upisala u dopunsku ispravu o studiranju i eventualno priznali predmeti. Također, erasmus koordinatoru morate poslati dokaze, tj. poveznice na web stranice predmeta ili neki drugi dokaz gdje piše nastavno opterećenje (sati predavanje, vježbi i samostalnog rada).

U slučaju skraćivanja trajanja mobilnosti dužeg od 5 dana, umanjit će se iznos financijske potpore sukladno broju skraćenih dana. Za dugoročne mobilnosti koje su skraćene i čiji ukupni trajanje bude manje od dva mjeseca, student je dužan vratiti sva uplaćena sredstva.

Ako se radi o mobilnosti u svrhu studijskog boravka, potrebno je dostaviti originalni Statement of Host Institution, originalni Transcript of Records, račune od puta i smještaja, financijsko izvješće, Learning Agreement for Studies (ako je mijenjan tijekom mobilnosti), te popuniti anketu koja će biti dostavljena na mail nakon mobilnosti. Preostali dio novčanih sredstava uplaćuje se nakon dostave svih traženih dokumenata, sukladno razdoblju trajanja mobilnosti. Kopije dokumenata Statement of Host Institution i Transcript of Records potrebno je odnijeti erasmus koordinatoru i u referadu fakulteta kako bi se pokrenuo postupak priznavanja ECTS bodova stečenih na mobilnosti. Više o tome ovdje.

18 Što trebam raditi nakon završetka prakse? Ako se radi o mobilnosti u svrhu stručne prakse, potrebno je dostaviti originalni Statement of Host Institution (potpisan rukom i pečatiran), originalni After the Mobility dokument (potpisan rukom i pečatiran, popunjen na računalu), račune od puta i smještaja, financijsko izvješće, Learning Agreement for Traineeships (ako je mijenjan tijekom mobilnosti) te potvrdu o potpisivanju dokumenata elektroničkim putem (ukoliko se potpisuju na stranom sveučilištu/inozemnoj instituciji). U slučaju da inozemna institucija nema pečat, potrebno je dostaviti potvrdu iz sudskog registra o postojanju, odnosno poslovanju institucije. Kopiju dokumenta After the Mobility potrebno je odnijeti erasmus koordinatoru i u referadu Fakulteta kako bi se stručna praksa priznala i unijela u dopunsku ispravu o studiranju . Više o tome ovdje.
19 Što ako ne položim predmet? Ništa, on se neće upisati u dopunsku ispravu o studiranju (diploma supplement).
20 Koja je uloga Erasmus koordinatora na Fakultetu, a koja Službe za međunarodnu i međusveučilišnu suradnju na Rektoratu?

 

Uloga Erasmus+ koordinatora je da vodi i koordinira aktivnosti vezane uz program mobilnosti studenata, nastavnika i osoblja, te osigura da se program provodi u skladu s pravilima i smjernicama Europske unije. Njihova zadaća je upravljati procesima povezanim s prijavama, odabirom kandidata, pripremom ugovora, organizacijom nastave, praćenjem i priznavanjem postignuća te osiguravanjem kvalitete programa. Također, koordinatori su zaduženi za komunikaciju s partnerskim sveučilištima i drugim institucijama, te pružaju podršku i savjete studentima i nastavnicima tijekom programa mobilnosti.

 

Uloga službe za međunarodnu i međusveučilišnu suradnju na Sveučilištu-Rektoratu uključuje koordinaciju, upravljanje i podršku aktivnostima vezanim uz mobilnost studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja na razini cijelog Sveučilišta. Ovaj ured osigurava koordinaciju između Sveučilišta i Agencije za mobilnost na nacionalnoj razini, te podršku u administrativnim, organizacijskim i financijskim pitanjima vezanim uz Erasmus+ program. Nadalje, Ured je zadužen za raspisivanje Erasmus natječaja za mobilnost studenata i osoblja, koji se objavljuje svake akademske godine. U sklopu tog natječaja, ured ocjenjuje i dodjeljuje sredstva prijavljenim kandidatima na temelju utvrđenih kriterija. Također, Ured je zadužen za praćenje mobilnosti studenata i osoblja te pripremu izvješća o provedbi Erasmus programa mobilnosti na Sveučilištu.

21 Nisam siguran koje podatke upisati u tablicu.

Prva tablica pod Sending institution:

Name: Josip Juraj Strossmayer University of Osijek

Faculty/Department: Faculty of Civil Engineering and Architecture Osijek

Erasmus code[i]  (if applicable): HR OSIJEK01

Adress: Vladimir Prelog street 3, HR-31000 Osijek

Country: Croatia

Contact person name[ii]; email; phone: Anamarija Štefić; biskup@gfos.hr, +385 (0)31 544 702

 

Sve tablice koje traže potpis, u dijelu Commitment: Responsible person[i] at the Sending Institution:

Name: Anamarija Štefić, prof.

Email: biskup@gfos.hr

Position: Erasmus Coordinator

 

Dodatno, ako prijavljujete praksu u tabilici Table B - Sending Institution stavite sve No ☒; a pod Award ECTS credits  (or equivalent)[ii] | Give a grade based on:     Traineeship certificate ☒     Final report ☐     Interview ☐.

Imajte na umu da će te dobriti ECTS bodove za praksu, ali u razini s odrađenim satima koje potpiše poslodavac. Studenti moraju raditi puno radno vrijeme tijekom prakse, znači mora pisati minimalno 38 sati tjedno.