Nabava


Na temelju dostavljenih izjava iz članka 80. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016, 114/2022) Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek objavljuje  popis gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016, 114/2022)  ili s njima povezane osobe u sukobu interesa u smislu članka 76. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi:

 

 1. CPM ING d.o.o., Vijenac Jakova Gotovca 19B, 32100 Vinkovci, OIB: 30008296279
 2. ELABORAT, obrt za tehničko savjetovanje, Savska 43, 31000 Osijek, OIB: 71391652361
 3. ARUBA j.d.o.o., Drinska 93, 31000 Osijek, OIB: 29485045316
 4. Mimar d.o.o., Savska 43, 31000 Osijek, OIB: 38067844119
 5. EM2 d.o.o., Križevačka 11, 31000 Osijek, OIB: 41061598603
 6. LHB Revizija d.o.o., Trg dr. Franje Tuđmana 15, 31500 Našice, OIB: 25070454122
 7. VODOPLAST PROMET d.o.o., Dumovečka ulica 16, 10361 Sesvete, OIB: 96777245313
 8. Šreng d.o.o., Bužinija, Cesta Contessa 28 A, 52466 Novigrad, OIB: 76490923297
 9. HOLWIK d.o.o., Vladimira Nazora 110c, 33515 Orahovica, OIB: 88601831456
 10. KRAUS SYSTEM, obrt za inženjerstvo i savjetovanje, Mate Lovraka 2a, 43000 Bjelovar, OIB: 55364053898
 11. PRESING d.o.o., Ulica hrastova 10, 31000 Osijek, OIB: 31828468659
 12. TRINAS INŽENJERING d.o.o., Dubrovačka 14, 31000 Osijek, OIB: 05774769538
 13. Rendom Red d.o.o., Ulica Ivana Zajca 40, 31000 Osijek, OIB: 63563051700
 14. OPG Vedran Dokšanović, Vladimira Nazora 9, 31410 Strizivojna, OIB: 04776724811
 15. Hidroing d.o.o., Tadije Smičiklasa 1, 31000 Osijek, OIB: 08428329477
 16. FIBRA d.o.o., Dubrovačka 12, 31000 Osijek, OIB: 66321847504
 17. Statera d.o.o, Vukovarska cesta 31, 31000 Osijek, OIB: 34209604397
 18. PROJEKT JEDNAKO RAZVOJ d.o.o., Gradišćanska ulica 24, Zagreb, OIB: 09575099931
 19. LINK d.o.o., Dragutina Neumana 4, 31000 Osijek, OIB: 15256514336
 20. CAT KOMUNIKACIJE, obrt za savjetovanje i usluge, Vukovarska cesta 23, Osijek, OIB: 07135408556

 

JEDNOSTAVNA NABAVA

 

JAVNA NABAVA

 

DOKUMENTI