Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo

Smjer - NOSIVE KONSTRUKCIJE


Dokumenti:

Letak - Diplomski sveučilišni studij 

Studijski program (HR) 

Studijski program (ENG) 

Izvedbeni plan - 2022-2023 - Diplomski sveučilišni - obavezni

Izvedbeni plan - 2022-2023 - Diplomski sveučilišni - izborni

Ishodi učenja Diplomski sveučilišni studij


 

 I SEMESTAR

PREDMET STATUS PREDMETA ECTS
Vjerojatnost i statistika Obvezni 4,0
Dinamika konstrukcija Obvezni 4,0
Mostovi I Obvezni 6,5
Betonske konstrukcije II Obvezni 4,0
Hidrotehničke građevine Obvezni 6,5
Ispitivanje konstrukcija Obvezni 5,0

 

II SEMESTAR

PREDMET STATUS PREDMETA ECTS
Stabilnost konstrukcija Obvezni 4,5
Potresno inženjerstvo Obvezni 4,5
Plošni nosači Obvezni 6,0
Mostovi II Izborni 5,0
Posebna poglavlja čeličnih konstrukcija Izborni 5,0
Modeliranje konstrukcija Izborni 5,0
Analiza naprezanja i nosivosti konstrukcija Izborni 5,0
Mehanika stijena Izborni 5,0
Dinamički utjecaj vjetra na konstrukcije Izborni 5,0
Proračun konstrukcija na djelovanje požara Izborni 5,0
Arhitektura industrijskih zgrada - ne izvodi se Izborni 5,0
Betoni posebnih namjena Izborni 5,0
Izgradnja i održavanje cesta - ne izvodi se Izborni 5,0
Upravljanje kvalitetom Izborni 5,0
Održavanje objekata Izborni 5,0
Kondicioniranje voda Izborni 5,0
Hidrogeologija Izborni 5,0
Modeliranje strujanja podzemne vode i pronosa onečišćenja - ne izvodi se Izborni 5,0
Aerodromi Izborni 5,0
GIS i inženjerska geodezija u prometnicama Izborni 5,0
Modeliranje prometnica  Izborni 5,0

 

III SEMESTAR

PREDMET STATUS PREDMETA ECTS
Prednapeti beton Obvezni 5,0
Metalne konstrukcije II Obvezni 5,0
Drvene konstrukcije II Obvezni 5,0
Zidane konstrukcije I Izborni 5,0
Spregnute konstrukcije Izborni 5,0
Čelični i spregnuti mostovi Izborni 5,0
Potresni rizik Izborni 5,0
Osnove nelinearne analize konstrukcija Izborni 5,0
Aluminijske konstrukcije Izborni 5,0
Informacijski sustavi i neuronske mreže Izborni 5,0
Metoda konačnih elemenata Izborni 5,0
Revitalizacija graditeljskog nasljeđa - ne izvodi se Izborni 5,0
Prometnice - ne izvodi se Izborni 5,0
Integrirano projektiranje Izborni 5,0
Energetski učinkovite građevine - ne izvodi se Izborni 5,0
Marketing Izborni 5,0
Montažno građenje - ne izvodi se Izborni 5,0
Financijski menadžment Izborni 5,0
Korištenje vodnih snaga Izborni 5,0
Plovni putovi, luke i terminali - ne izvodi se Izborni 5,0
Hidrotehničke melioracije II Izborni 3,0
Hidrometrija Izborni 2,0
GIS u hidrotehnici Izborni 5,0
Karakteristike završnog sloja kolnika Izborni 5,0
Primjena geosintetika  Izborni 5,0
Opažanja i mjerenja - ne izvodi se Izborni 4,0
Simulacije prometa u gradskoj mreži Izborni 5,0
Gospodarske ceste Izborni 2,0

 

IV SEMESTAR

PREDMET STATUS PREDMETA ECTS
Uvod u znanstveni rad Obvezni 0,0
Diplomski rad Obvezni 30,0