Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo

smjer - ORGANIZACIJA, TEHNOLOGIJA I MENADŽMENT GRAĐENJA


Dokumenti:

Letak - Diplomski sveučilišni studij 

Studijski program (HR) 

Studijski program (ENG) 

Izvedbeni plan - 2022-2023 - Diplomski sveučilišni - obavezni

Izvedbeni plan - 2022-2023 - Diplomski sveučilišni - izborni

Ishodi učenja Diplomski sveučilišni studij


 I SEMESTAR

PREDMET STATUS PREDMETA ECTS
Vjerojatnost i statistika Obvezni 4,0
Dinamika konstrukcija Obvezni 4,0
Mostovi I Obvezni 6,5
Betonske konstrukcije II Obvezni 4,0
Hidrotehničke građevine Obvezni 6,5
Organizacija građenja II Obvezni 5,0

 

II SEMESTAR

PREDMET STATUS PREDMETA ECTS
Tehnologija građenja II Obvezni 5,0
Menadžment Obvezni 5,0
Sistemsko inženjerstvo Obvezni 5,0
Upravljanje kvalitetom Izborni 5,0
Održavanje objekata Izborni 5,0
Arhitektura industrijskih zgrada - ne izvodi se Izborni 5,0
Betoni posebnih namjena Izborni 5,0
Izgradnja i održavanje cesta - ne izvodi se Izborni 5,0
Mostovi II Izborni 5,0
Posebna poglavlja čeličnih konstrukcija Izborni 5,0
Modeliranje konstrukcija Izborni 5,0
Analiza naprezanja i nosivosti konstrukcija Izborni 5,0
Mehanika stijena Izborni 5,0
Dinamički utjecaj vjetra na konstrukcije Izborni 5,0
Proračun konstrukcija na djelovanje požara Izborni 5,0
Kondicioniranje voda Izborni 5,0
Hidrogeologija Izborni 5,0
Modeliranje strujanja podzemne vode i pronosa onečišćenja - ne izvodi se Izborni 5,0
Aerodromi Izborni 5,0
GIS i inženjerska geodezija u prometnicama Izborni 5,0
Modeliranje prometnica  Izborni 5,0

 

III SEMESTAR

PREDMET STATUS PREDMETA ECTS
Upravljanje projektima Obvezni 6,0
Ponude i ugovori Obvezni 4,5
Procesi planiranja i kontrole građenja Obvezni 4,5
Marketing Izborni 5,0
Montažno građenje - ne izvodi se Izborni 5,0
Financijski menadžment Izborni 5,0
Informacijski sustavi i neuronske mreže Izborni 5,0
Metoda konačnih elemenata Izborni 5,0
Revitalizacija graditeljskog nasljeđa - ne izvodi se Izborni 5,0
Prometnice - ne izvodi se Izborni 5,0
Integrirano projektiranje Izborni 5,0
Energetski učinkovite građevine - ne izvodi se Izborni 5,0
Zidane konstrukcije I Izborni 5,0
Spregnute konstrukcije Izborni 5,0
Čelični i spregnuti mostovi  Izborni 5,0
Potresni rizik Izborni 5,0
Osnove nelinearne analize konstrukcija Izborni 5,0
Aluminijske konstrukcije Izborni 5,0
Korištenje vodnih snaga Izborni 5,0
Plovni putovi, luke i terminali - ne izvodi se Izborni 5,0
Hidrotehničke melioracije II Izborni 3,0
Hidrometrija Izborni 2,0
GIS u hidrotehnici Izborni 5,0
Karakteristike završnog sloja kolnika Izborni 5,0
Primjena geosintetika Izborni 5,0
Opažanja i mjerenja - ne izvodi se Izborni 4,0
Simulacije prometa u gradskoj mreži Izborni 5,0
Gospodarske ceste Izborni 2,0

 

IV SEMESTAR

PREDMET STATUS PREDMETA ECTS
Uvod u znanstveni rad Obvezni 0,0
Diplomski rad Obvezni 30,0