Preddiplomski stručni studij Građevinarstvo – izvanredni studij

Raspored predaje programa - ponedjeljak, 12.06.2017.


Predaja semestralnih zadataka održati će se u ponedjeljak, 12.06.2017. od 16:00h do 17:00h, kabinet II.15.

Hrvoje Draganić