Preddiplomski stručni studij Građevinarstvo – izvanredni studij

Popravni kolokvij!


Popravni kolokvij će se održati u petak, 16.06.2017. od 10h u učionici II.52
Sljedeći studenti mogu pristupiti popravnom kolokviju:

Daria Bošnjak   drugi kolokvij - zadatak
Marko Cindrić   drugi kolokvij - zadatak
David Demše   drugi kolokvij - zadatak
Marina Kesedžić   drugi kolokvij - zadatak
Iva Pauk   drugi kolokvij - zadatak
Marija Solić   drugi kolokvij - zadatak
Petra Stilin   drugi kolokvij - zadatak
Ivor Voloder   drugi kolokvij - teorija
       
Ana Bubalović   drugi kolokvij - zadatak
Dalibor Funjak   drugi kolokvij - teorija
Vlado Furdi   drugi kolokvij - zadatak
Filip Pocrnja   treći kolokvij - zadatak
Marko Bogner   treći kolokvij - zadatak