Preddiplomski stručni studij Građevinarstvo – izvanredni studij

Predaja semestralnog programa


Semestralni rad je potrebno predati (osobno) najkasnije do 22. veljače 2019. kako bi se ostvarilo pravo na potpis iz kolegija. Vrijeme predaje u terminu konzultacija.

Asistent:

Filip Ruška, mag.ing.aedif.