Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo

Tehnologija niskogradnje (PSS-GRAD)


TEHNOLOGIJA NISKOGRADNJEOznaka: 2.15–107
Nositelj Prof.dr.sc. PETAR BRANA
Asistenti  
Studijski program Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo
Status predmeta Izborni
Godina 6,0
Način izvođenja nastave: P + V + S = 45 + 15 + 0
ECTS 6,0

 

Sadržaj predmeta
Definicija i svrha tehnologije. Osnovne tehnološke metode. Analiza varijantnih rješenja. Kriteriji izbora optimalnog postupka u zavisnosti o raspoloživim proizvodnim resursima. Sadržaj tehnološkog projekta. Građevinski radovi niskogradnje. Tehnologija zemljanih radova, poznavanje strojeva za njihovu izvedbu i proračunavanje učinka (bageri, dozeri, grejderi, utovarivači, skreperi i transportna sredstva, te strojevi za zbijanje tla ). Proizvodnja kamenih agregata. Postrojenja za usitnjavanje, čišćenje i separiranje. Proizvodnja i tehnologija ugradbe asfaltnih mješavina. Tehnologija betonskih radova u niskogradnji. Postrojenja za proizvodnju betonskih mješavina. Uvjeti kapaciteta i lokaliteta pogona. Sredstva vanjskog transporta i mogući radijusi prijevoza. Njega betona. Betoniranje u posebnim uvjetima (visoke i niske temperature). Oplate i skele u niskogradnji.

 

Osnovna literatura
  • R.Lončarić, Organizacija izvedbe građevinskih projekata, Zagreb, 1995.
  • G. Bučar, Oplate i skele za betonske radove, GF Osijek, 1996.

 

Dodatna literatura
  • B.Trbojević, Građevinske mašine, GK, Beograd, 1989.
  • E. Slunjski, Građevinski strojevi, Zagreb, 1995.

 

Način polaganja ispita