Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo

Obavijest o 3. kolokviju i predaji programa!


Obavještavaju se studenti kako će se 3. kolokvij održati u UTORAK, 28.01.2020. od 9:00 h u učionici 0.2.

Kolokvij će sadržavati nastavni materijal iz sljedećih predavanja:

 

09 Postupci građenja mosta I dio

10 Postupci građenja mosta II dio

11 Postupci građenja mosta III dio

12 Postupci građenja mosta IV dio

13 Završni radovi na mostovima

 

Predaja programa je u ČETVRTAK, 30.01.2020. od 10:00 do 12:00 h, kabinet II.19.

Vrijeme obrane programa bit će naknadno objavljeno.

 

Sanja Lukić