Kontakt podaci fakulteta


Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek
Vladimira Preloga 3
31000 Osijek

Dekanat:
+385 31 540 070
Fax:
+385 31 540 071

Ured za studente:
+385 31 540 090
+385 31 274 365

Ured za projekte, međunarodnu suradnju i suradnju s gospodarstvom:
+385 31 544 678

Knjižnica:
+385 31 540 094

Ured računovodstveno-financijskih poslova:
+385 31 540 079

Ured za unaprjeđivanje i osiguranje kvalitete:
+385 31 544 672

Poslovna banka: Addiko Bank d.d.
IBAN: HR04 2500 0091 1020 0243 8
OIB: 04150850819

Kontaktirajte nas