Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo

Obavijest o dodatnoj predaji programa!


Molim studente da na dodatnu predaju programa dođu prema sljedećem rasporedu:

Petak, 9.2.2018. od 8:15h, kabinet II.15                  Petak, 9.2.2108. od 11:15h, kabinet II.15

Toni Ante Srblin

Ivona Brnjetić

Ivan Brozinić

Igor Čuletić

Ivona Juroš

Deneš Kočiš

 

Matijas Mijić

Nikola Pantić

Karla Popić

Luka Tomas

Monika Trbojević

Ivica Zgrebec