Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo

Obrana programa iz Mostova I (III.)


Obavještavaju se studenti kako će se III. obrana programa održati u PETAK, 14.02.2020. od 8:30 h, u kabinetu II.19, prema sljedećem rasporedu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sanja Lukić, mag.ing.aedif.