Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo

Smjer - HIDROTEHNIKA


Dokumenti:

Letak - Diplomski sveučilišni studij 

Studijski program (HR) 

Studijski program (ENG) 

Izvedbeni plan studija

Izvedbeni plan studija - Izborni predmeti

Ishodi učenja Diplomski sveučilišni studij


 

 I SEMESTAR

PREDMET STATUS PREDMETA ECTS
Vjerojatnost i statistika Obvezni 4,0
Dinamika konstrukcija Obvezni 4,0
Mostovi I Obvezni 6,5
Betonske konstrukcije II Obvezni 4,0
Hidrotehničke građevine Obvezni 6,5
Hidrologija II Obvezni 5,0

 

II SEMESTAR

PREDMET STATUS PREDMETA ECTS
Hidrotehnički sustavi Obvezni 5,0
Regulacija vodotoka Obvezni 5,0
Hidrotehničke melioracije I Obvezni 5,0
Hidrogeologija Izborni 5,0
Modeliranje strujanja podzemne vode i pronosa onečišćenja  Izborni 5,0
Arhitektura industrijskih zgrada Izborni 5,0
Izgradnja i održavanje cesta - ne izvodi se Izborni 5,0
Mostovi II Izborni 5,0
Modeliranje konstrukcija Izborni 5,0
Posebna poglavlja čeličnih konstrukcija - ne izvodi se Izborni 5,0
Mehanika stijena - ne izvodi se Izborni 5,0
Održavanje objekata Izborni 5,0
Kondicioniranje voda Izborni 5,0
Analiza naprezanja i nosivosti konstrukcija Izborni 5,0
Upravljanje kvalitetom Izborni 5,0
GIS i inženjerska geodezija u prometnicama Izborni 5,0
Aerodromi Izborni 5,0
Modeliranje prometnica  Izborni 5,0
Betoni posebnih namjena Izborni 5,0

 

III SEMESTAR

Modeliranje u hidrotehnici Obvezni 5,0
Zaštita i pročišćavanje voda Obvezni 5,0
Opskrba vodom i odvodnja II Obvezni 5,0
Korištenje vodnih snaga - ne izvodi se Izborni 5,0
Informacijski sustavi i neuronske mreže - ne izvodi se Izborni 5,0
Revitalizacija graditeljskog nasljeđa - ne izvodi se Izborni 5,0
Prometnice - ne izvodi se Izborni 5,0
Zidane konstrukcije I Izborni 5,0
Spregnute konstrukcije - ne izvodi se Izborni 5,0
Marketing Izborni 5,0
Montažno građenje - ne izvodi se Izborni 5,0
GIS u hidrotehnici Izborni 5,0
Metoda konačnih elemenata - ne izvodi se Izborni 5,0
Financijski menadžment Izborni 5,0
Primjena geosintetika Izborni 5,0
Karakteristike završnog sloja kolnika Izborni 4,0
Opažanja i mjerenja - ne izvodi se Izborni 4,0
Simulacije prometa u gradskoj mreži Izborni 3,0
Integrirano projektiranje Izborni 5,0
Energetski učinkovite građevine Izborni 5,0
Čelični i spregnuti mostovi - ne izvodi se Izborni 5,0
Plovni putovi, luke i terminali - ne izvodi se Izborni 5,0
Hidrotehničke melioracije II Izborni 3,0
Hidrometrija Izborni 2,0
Potresni rizik Izborni 5,0
Osnove nelinearne analize konstrukcija Izborni 5,0

 

IV SEMESTAR

PREDMETI STATUS PREDMETA ECTS
Uvod u znanstveni rad Obvezni 0,0
Diplomski rad Obvezni 30,0