Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo

smjer - PROMETNICE


Dokumenti:

Letak Diplomski sveučilišni studij 

Studijski program (HR) 

Izvedbeni plan studija

Izvedbeni plan studija - Izborni predmeti

Ishodi učenja Diplomski sveučilišni studij


 I SEMESTAR

PREDMET STATUS PREDMETA ECTS
Vjerojatnost i statistika Obvezni 4,0
Dinamika konstrukcija Obvezni 4,0
Mostovi I Obvezni 6,5
Betonske konstrukcije II Obvezni 4,0
Hidrotehničke građevine Obvezni 6,5
Donji ustroj prometnica Obvezni 5,0

 

II SEMESTAR

PREDMET STATUS PREDMETA ECTS
Kolničke konstrukcije Obvezni 5,0
Geotehnika u prometnicama Obvezni 5,0
Gradske prometnice Obvezni 5,0
Hidrogeologija Izborni 5,0
Modeliranje strujanja podzemne vode i pronosa onečišćenja Izborni 5,0
Arhitektura industrijskih zgrada Izborni 5,0
Izgradnja i održavanje cesta - ne izvodi se Izborni 5,0
Mostovi II Izborni 5,0
Modeliranje konstrukcija Izborni 5,0
Posebna poglavlja čeličnih konstrukcija - ne izvodi se Izborni 5,0
Mehanika stijena - ne izvodi se Izborni 5,0
Održavanje objekata Izborni 5,0
Kondicioniranje voda Izborni 5,0
Analiza naprezanja i nosivosti konstrukcija Izborni 5,0
Upravljanje kvalitetom Izborni 5,0
GIS i inženjerska geodezija u prometnicama Izborni 5,0
Aerodromi Izborni 5,0
Modeliranje prometnica Izborni 5,0
Betoni posebnih namjena Izborni 5,0

 

III SEMESTAR

PREDMET STATUS PREDMETA ECTS
Željeznice Obvezni 5,0
Održavanje i sanacija prometnica Obvezni 4,0
Cestovna čvorišta Obvezni 5,0
Korištenje vodnih snaga - ne izvodi se Izborni 5,0
Informacijski sustavi i neuronske mreže - ne izvodi se Izborni 5,0
Revitalizacija graditeljskog nasljeđa - ne izvodi se Izborni 5,0
Prometnice - ne izvodi se Izborni 5,0
Zidane konstrukcije I Izborni 5,0
Spregnute konstrukcije - ne izvodi se Izborni 5,0
Marketing Izborni 5,0
Montažno građenje - ne izvodi se Izborni 5,0
GIS u hidrotehnici Izborni 5,0
Metoda konačnih elemenata - ne izvodi se Izborni 5,0
Financijski menadžment Izborni 5,0
Primjena geosintetika Izborni 5,0
Karakteristike završnog sloja kolnika Izborni 4,0
Opažanja i mjerenja - ne izvodi se Izborni 4,0
Simulacije prometa u gradskoj mreži Izborni 5,0
Integrirano projektiranje Izborni 5,0
Energetski učinkovite građevine Izborni 5,0
Čelični i spregnuti mostovi - ne izvodi se Izborni 5,0
Plovni putovi, luke i terminali - ne izvodi se Izborni 5,0
Hidrotehničke melioracije II Izborni 3,0
Hidrometrija Izborni 2,0
Potresni rizik Izborni 5,0
Osnove nelinearne analize konstrukcija Izborni 5,0

 

IV SEMESTAR

PREDMET STATUS PREDMETA ECTS
Uvod u znanstveni rad Obvezni 0,0
Diplomski rad Obvezni 30,0