Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo

Upis ocjene iz predmeta Mostovi I


Studenti koji su kolokvirali i prijavili ispit za ispitni rok održan u petak, 7.2.2020. mogu ostaviti indekse u referadi do SRIJEDE, 12.02.2020. do 9:00h kako bi im predmetni nastavnik upisao ocjene.

Studenti mogu preuzeti potpisane indekse u srijedu, 12.02.2020. u referadi od 10:00h.