Erasmus +

Mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja


OBAVIJESTI O OTVORENIM NATJEČAJIMA

 

 

Erasmus+ natječaj za mobilnost (ne)nastavnog osoblja, 2019./2020. - ZATVORENO

(rok za prijavu: 30. 4. 2019.)

 

u nastavku prosljeđujem obavijest o otvorenom Erasmus+ natječaj za dodjelu financijskih potpora za realizaciju individualne mobilnosti nastavnog i nenastavnog osoblja za boravak na inozemnim ustanovama u Erasmus+ programskim zemljama, u akademskoj godini 2019./2020.

Svrha boravka na inozemnoj ustanovi za nastavno osoblje je održavanje nastave u bilo kojem znanstvenom i umjetničkom području i/ili stručno usavršavanje s naglaskom na razvitak pedagoških vještina i vještina razvoja kurikuluma u visokom obrazovanju.


Više informacija o natječaju je moguće pronaći na:
http://www.unios.hr/erasmus-ka1-natjecaj-za-mobilnost-nenastavnog-osoblja-2019-2020/

 

1. 4. 2019.

Erasmus koordinator za GFOS:
Doc. dr. sc. Ivan Kraus

***

 

Erasmus+ KA1 - DODATNI natječaj za mobilnost nastavnog osoblja, 2017./2018. - ZATVORENO

(rok za prijavu: 1. 12. 2018.)

 

Sveučilište u Osijeku je objavilo DODATNI natječaj za dodjelu financijskih potpora za Erasmus+ mobilnosti nastavnog osoblja za ODRŽAVANJE NASTAVE koje će se realizirati do 31. svibnja 2019.


Više informacija o natječaju je moguće pronaći na:
http://www.unios.hr/erasmus-ka1-natjecaj-za-mobilnost-nenastavnog-osoblja-2017-2018/

 

31. 10. 2018.

Erasmus koordinator za GFOS:
Doc. dr. sc. Ivan Kraus

***

 

Erasmus+ KA1 - Natječaj za mobilnost (ne)nastavnog osoblja, 2018./2019. - ZATVORENO

(rok za prijavu: 30. 4. 2018.)

 

Sveučilište u Osijeku je objavilo natječaj za dodjelu financijskih potpora za Erasmus+ mobilnosti nastavnog i nenastavnog osoblja koje će se realizirati od 01. lipnja 2018. do 30. rujna 2019.


Više informacija o natječaju je moguće pronaći na:
http://www.unios.hr/erasmus-ka1-natjecaj-za-mobilnost-nenastavnog-osoblja-2018-2019/

 

22. 3. 2018.

Erasmus koordinator za GFOS:
Doc. dr. sc. Ivan Kraus

***

 

Erasmus+ natječaj 2018. - Iskaz interesa za suradnju s partnerskim zemljama (individualne mobilnosti) - ZATVORENO

(rok za prijavu: 11. 1. 2018.)

 

U skladu s objavljenim Pozivom za podnošenje projektnih prijedloga u okviru programa Erasmus+ za 2018. godinu:
http://www.mobilnost.hr/hr/natjecaji/europska-komisija-objavila-poziv-na-podnosenje-prijedloga-za-program-erasmus-za-2018-godinu/
Sveučilište u Osijeku će prijaviti projekte individualnih mobilnosti u Ključnoj aktivnosti 1: Mobilnost pojedinaca u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih. Sastavnice Sveučilišta ne mogu samostaljno prijavljivati takve projekte.

Osim suradnje s programskim zemljama (sudionice programa Erasmus+), suradnja u okviru organizacije individualnih mobilnosti se planira proširiti na partnerske zemlje (države izvan EU i pridružene punopravne članice Erasmus+ programa).

Aktivnosti u 2018. godini uključuju financiranje individualnih dolaznih i odlaznih mobilnosti studenata na svim razinama studija u svrhu studiranja i obavljanja stručne prakse, te potpore za odlazno i dolazno (ne)nastavno osoblje u svrhu održavanja nastave i stručnog usavršavanja.

Ukoliko postoji interes za organiziranje takve vrste mobilnosti, popunite obrazac koji je moguće preuzeti ovdje. Obrazac je potrebno popuniti na engleskom jeziku. Potrebno je prijaviti/planirati i dolazne i odlazne mobilnosti studenata i/ili (ne)nastavnog osoblja. Mentori na završnim/diplomskim radovima ovdje mogu pomoći oko definiranja broja mobilnosti za studente prema institucijama gdje imaju ostvareni kontatk.

U prezentaciji AMPEU-e, koju je moguće preuzeti ovdje, se nalaze detaljne informacije o mogućnostima Erasmus+ suradnje s partnerskim zemljama.

Popunjeni obrazac u .xlsx formatu je potrebno poslati meni na e-mail najkasnije do 11. 1. 2018. u toku dana, kako bi bilo moguće na vrijeme sve objediniti i proslijediti na Rektorat.

Stojim na raspolaganju za dodatne informacije. Također, o svemu je moguće informirati se i direktno kod gospođe Martine Šuto (tel: 031 224 171)

 

7. 12. 2017.

Erasmus koordinator za GFOS:
Doc. dr. sc. Ivan Kraus

Prijavi se za mail obavijesti