Erasmus +

Mobilnost studenata


OBAVIJESTI O OTVORENIM NATJEČAJIMA

 

Natječaj za Erasmus+ KA1 mobilnost studenata u akad. godini 2020./2021. - OTVORENO

 (rok za prijavu: 6. 3. 2020.)

 

Sveučilište u Osijeku je objavilo natječaj za dodjelu financijskih potpora iz Erasmus+ programa za individualnu mobilnosti studenata u svrhu:

 • studijskog boravka na inozemnim visokoškolskim ustanovama u zimskog semestra akademske godine 2020./2021.
 • obavljanja stručne prakse u inozemstvu u razdoblju od 1. 6. 2020. do 31. 5. 2021.

 

Natječajupute za prijavu na natječaj i provedbu mobilnosti te prijavni obrasci dostupni su na web stranci Sveučilišta:
http://www.unios.hr/natjecaj-za-erasmus-ka1-mobilnost-studenata-u-akad-godini-2020-2021/

 

Dana 21. 2. 2020. (petak) s početkom u 12 h u učionici II.52 biti će održana prezentacija na kojoj će biti dano više informacija o mogućnostima prijave na Natječaj.

 

18. 2. 2020.

Erasmus+ i ECTS koordinator za GrAFOS:
Doc. dr. sc. Ivan Kraus

***

 

Prezentacija o Erasmus+ programu studentske razmjene - ZATVORENO

 

Nastavno na natječaj za ERASMUS+ odlaznu mobilnost studenata Sveučilišta u
Osijeku:
http://www.unios.hr/natjecaj-za-erasmus-ka1-mobilnost-studenata-u-akad-godini-2019-2020-3/
Održati će se prezentacija o Erasmus+ programu studentske razmjene u inozemstvu te o mogućnostima ostvarivanja financijskih potpora u okviru navedenog programa.

Prezentacija će se održati:

u ponedjeljak, 7. listopada 2019.,

na Filozofskom fakultetu u Osijeku, u svečanoj dvorani na 2. katu,

s početkom u 13.00 sati.

 

3. 10. 2019.

Erasmus+ i ECTS koordinator za GrAFOS:
Doc. dr. sc. Ivan Kraus

 

***

 

Natječaj za Erasmus+ KA1 mobilnost studenata u akad. godini 2019./2020. - ZAVORENO

 (rok za prijavu: 11. 10. 2019.)

 

Sveučilište u Osijeku je objavilo natječaj za dodjelu financijskih potpora iz Erasmus+ programa za individualnu mobilnosti studenata u svrhu:

 • studijskog boravka na inozemnim visokoškolskim ustanovama u ljetnom semestru akademske godine 2019./2020.
 • obavljanja stručne prakse u inozemstvu u razdoblju od 15. 11. 2019. do 30. 9. 2020.

 

Natječajupute za prijavu na natječaj i provedbu mobilnosti te prijavni obrasci dostupni su na web stranci Sveučilišta:
http://www.unios.hr/natjecaj-za-erasmus-ka1-mobilnost-studenata-u-akad-godini-2019-2020/

 

Dana 20. 9. 2019. (petak) s početkom u 13 h u učionici II.50 biti će održana prezentacija na kojoj će biti dano više informacija o mogućnostima prijave na Natječaj.

 

12. 9. 2019.

Erasmus+ i ECTS koordinator za GrAFOS:
Doc. dr. sc. Ivan Kraus

***

 

Natječaj za Erasmus+ KA1 mobilnost studenata u akad. godini 2019./2020. - ZATVORENO

 (rok za prijavu: 8. 3. 2019.)

 

Sveučilište u Osijeku je objavilo natječaj za dodjelu financijskih potpora iz Erasmus+ programa za individualnu odlaznu mobilnosti studenata u svrhu:

 • studijskog boravka na inozemnim visokoškolskim ustanovama u zimskom semestru akademske godine 2019./2020.
 • obavljanja stručne prakse u inozemstvu u razdoblju od 1. 6. 2019. do 31. 5. 2020.

 

Natječajupute za prijavu na natječaj i provedbu mobilnosti te prijavni obrasci dostupni su na web stranci Sveučilišta:
http://www.unios.hr/natjecaj-za-erasmus-ka1-mobilnost-studenata-u-akad-godini-2019-2020/

 

Dana 18. 2. 2019. (ponedjeljak) s početkom u 10 h u učionici II.49 biti će održana prezentacija na kojoj će biti dano više informacija o mogućnostima prijave na Natječaj.

 

6. 2. 2019.

Erasmus+ i ECTS koordinator za GrAFOS:
Doc. dr. sc. Ivan Kraus

 

****

 

Natječaj za Erasmus+ KA1 mobilnost studenata u akad. godini 2018./2019. – prvi dodatni natječaj - ZATVORENO

(rok za prijavu: 28. 2. 2019.)

 

Sveučilište u Osijeku je objavilo natječaj za dodjelu financijskih potpora iz Erasmus+ programa za individualnu odlaznu mobilnosti studenata u svrhu:

 • obavljanja stručne prakse u inozemstvu s rokom realizacije mobilnosti do 31. 5. 2019.

 

Natječajupute za prijavu na natječaj i provedbu mobilnosti te prijavni obrasci dostupni su na web stranci Sveučilišta:
http://www.unios.hr/erasmus-ka1-mobilnost-2017-2018/

 

Dana 4. 12. 2018. (utorak) s početkom u 12 h u učionici II.50 biti će održana prezentacija na kojoj će biti dano više informacija o mogućnostima prijave na Natječaj.

 

22. 11. 2018.

Erasmus+ i ECTS koordinator za GrAFOS:
Doc. dr. sc. Ivan Kraus

 

****

 

Natječaj za Erasmus+ KA1 mobilnost studenata u akad. godini 2017./2018. -

ZATVORENO

 

(rok za prijavu: 29. 9. 2018.)

 

Sveučilište u Osijeku je objavilo natječaj za dodjelu financijskih potpora iz Erasmus+ programa za individualnu odlaznu mobilnosti studenata u svrhu:

 • studijskog boravka na inozemnim visokoškolskim ustanovama u ljetnom semestru akademske godine 2018./2019.
 • obavljanja stručne prakse u inozemstvu u razdoblju od 1. 11. 2018. do 31. 5. 2020.

 

Natječajupute za prijavu na natječaj i provedbu mobilnosti te prijavni obrasci dostupni su na web stranci Sveučilišta:
http://www.unios.hr/natjecaj-za-erasmus-ka1-mobilnost-studenata-u-akad-godini-2018-2019/

 

Dana 12. 9. 2018. (srijeda) s početkom u 11 h u učionici II.51 biti će održana prezentacija i radionica na kojoj će biti dano više informacija o mogućnostima prijave na Natječaj.

 

4. 9. 2018.

Erasmus+ i ECTS koordinator za GrAFOS:
Doc. dr. sc. Ivan Kraus

 

****

 

Natječaj za Erasmus+ KA1 mobilnost studenata u akad. godini 2017./2018. -ZATVORENO

(rok za prijavu: 10. 3. 2018.)

 

Sveučilište u Osijeku je objavilo natječaj za dodjelu financijskih potpora iz Erasmus+ programa za individualnu odlaznu mobilnosti studenata u svrhu:

 • studijskog boravka na inozemnim visokoškolskim ustanovama u zimskom semestru ili u cijeloj akademskoj godini 2018./2019.
 • obavljanja stručne prakse u inozemstvu u razdoblju od 1. 6. 2018. do 30. 9. 2019.

 

Natječajupute za prijavu na natječaj i provedbu mobilnosti te prijavni obrasci dostupni su na web stranci Sveučilišta:
http://www.unios.hr/natjecaj-za-erasmus-ka1-mobilnost-studenata-u-akad-godini-2018-2019/

 

Dana 13. 2. 2018. (utorak) s početkom u 10 h u učionici 0.5 biti će održana prezentacija i radionica na kojoj će biti dano više informacija o mogućnostima prijave na Natječaj.

 

Info dan o Erasmus+ programu mobilnosti u ak. godini 2018./2019. će se održati na Poljoprivrednom fakultetu, Vladimira Preloga 1, Osijek, u Auli Magna na 2. katu, u ponedjeljak, 26. veljače 2018. s početkom u 12 h.

 

6. 2. 2018.

Erasmus+ i ECTS koordinator za GrAFOS:
Doc. dr. sc. Ivan Kraus

 

 

****

 

Natječaj za Erasmus+ KA1 mobilnost studenata u akad. godini 2017./2018. - ZATVORENO

(rok za prijavu: 30. 9. 2017.)

 

Sveučilište u Osijeku je objavilo natječaj za dodjelu financijskih potpora iz Erasmus+ programa (Ključne aktivnosti 1) za individualnu odlaznu mobilnosti studenata u svrhu:

 • studijskog boravka na inozemnim visokoškolskim ustanovama u ljetnome semestru akademske godine 2017./2018.
 • obavljanja stručne prakse u inozemstvu u razdoblju od 1. 11. 2017. do 30. 9. 2018.

 

Natječajupute za prijavu na natječaj i provedbu mobilnosti te prijavni obrasci dostupni su na web stranci Sveučilišta:
http://www.unios.hr/erasmus-ka1-mobilnost-2017-2018/

 

Dana 22. 9. 2017. (petak) s početkom u 13 h u učionici II.51 biti će održana prezentacija u kojoj će biti opisan postupak prijave na Natječaj.

 

6. 9. 2017.

Erasmus koordinator za GrAFOS:
Doc. dr. sc. Ivan Kraus

Prijavi se za mail obavijesti