Preddiplomski stručni studij Građevinarstvo – redoviti studij

1. kolokvij


1. kolokvij iz kolegija "Građevinski materijali" će se održati u srijedu, 12.04.2017. s početkom u 8h u predavaonici 0.2 u prizemlju za A i B grupu zajedno. Grupa B u utorak, 11.04.2017. nema vježbe.

Objavio: Krunoslav Ćosić