Preddiplomski stručni studij Građevinarstvo – redoviti studij

Vježbe, 24.05.2017.


U srijedu, 24.05.2017. neće se održati vježbe iz predmeta "Građevinski materijali".

Objavio: Krunoslav Ćosić