Preddiplomski sveučilišni studij Arhitektura i urbanizam

Početna (PSS-ARH)


DOKUMENTI:

Letak - Preddiplomski sveučilišni studij Arhitektura i urbanizam

Studijski program Arhitektura i urbanizam 

Studijski program Arhitektura i urbanizam_(engleski) 

Izvedbeni plan

Ishodi učenja Preddiplomski sveučilišni studij Arhitektura i urbanizam

PRIJEMNI ISPITI:

Prijemni - 2016.

Prijemni - 2017.

Prijemni - 2018.

Prijemni - 2019.

Prijemni - 2020.


 

I SEMESTAR

PREDMET STATUS PREDMETA ECTS
Matematika Obvezni 5,0
Geometrija u arhitekturi Obvezni 5,0
Crtanje I Obvezni 3,0
Osnove arhitektonskog projektiranja Obvezni 5,0
Povijest umjetnosti I Obvezni 2,0
Arhitektonske konstrukcije I Obvezni 5,0
Terenska nastava I Obvezni 1,0
Tjelesna i zdravstvena kultura I Obvezni 1,0
Engleski jezik za arhitekte Izborni 3,0
Njemački jezik za arhitekte Izborni 3,0

 

II SEMESTAR

PREDMET STATUS PREDMETA ECTS
Prostorni prikazi u arhitekturi Obvezni 3,0
Crtanje II Obvezni 3,0
Arhitektonska računalna grafika I Obvezni 2,0
Arhitektonsko projektiranje Obvezni 6,0
Povijest umjetnosti II Obvezni 2,0
Arhitektonske konstrukcije II Obvezni 5,0
Statika Obvezni 5,0
Materijali u arhitekturi Obvezni 3,0
Tjelesna i zdravstvena kultura II Obvezni 1,0

 

III SEMESTAR

PREDMET STATUS PREDMETA ECTS
Plastično oblikovanje I Obvezni 3,0
Arhitektonska računalna grafika II Obvezni 1,0
Stambene zgrade I Obvezni 6,0
Povijest arhitekture I Obvezni 2,0
Arhitektonske konstrukcije III Obvezni 5,0
Osnove proračuna i djelovanja na konstrukcije Obvezni 2,0
Tehnička mehanika Obvezni 5,0
Urbanizam I Obvezni 3,0
Tjelesna i zdravstvena kultura III Obvezni 1,0
Tehnologija građenja Izborni 2,0
Oblikovanje konstrukcija Izborni 2,0

 

IV SEMESTAR

PREDMET STATUS PREDMETA ECTS
Plastično oblikovanje II Obvezni 3,0
Stambene zgrade II Obvezni 6,0
Organizacija građenja Obvezni 5,0
Povijest arhitekture II Obvezni 2,0
Fizika zgrade Obvezni 2,0
Amirano-betonske i zidane konstrukcije Obvezni 5,0
Urbanizam II Obvezni 3,0
Terenska nastava II Obvezni 1,0
Tjelesna i zdravstvena kultura IV Obvezni 1,0
Održavanje zgrada Izborni 2,0
Urbana sociologija Izborni 2,0

 

 V SEMESTAR

PREDMET STATUS PREDMETA ECTS
Zgrade za odgoj i obrazovanje Obvezni 6,0
Poslovne zgrade Obvezni 6,0
Svjetska arhitektura 20. stoljeća Obvezni 2,0
Urbanizam III Obvezni 3,0
Metalne i drvene konstrukcije Obvezni 5,0
Osnove prostornog planiranja Obvezni 2,0
Instalacije u zgradama Obvezni 3,0
Rurizam Obvezni 1,0
Energetski učinkovita i održiva arhitektura Izborni 2,0
Vizualizacije u arhitekturi Izborni 2,0

 

VI SEMESTAR

PREDMET STATUS PREDMETA ECTS
Urbanističko-arhitektonski studio – završni rad Obvezni  12,0
Zaštita graditeljskog naslijeđa Obvezni 2,0
Uvod u teoriju arhitekture Obvezni 2,0
Hrvatska arhitektura 20. stoljeća Obvezni 2,0
Javni infrastrukturni sustavi Obvezni 3,0
Enterijer Obvezni 3,0
Menadžment u arhitekturi Obvezni 2,0
Terenska nastava III Obvezni 2,0
Zaštita okoliša Izborni 2,0
Uvod u integrirano projektiranje Izborni 2,0