Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo

Nastavni materijali kolegija Mehanika I (PSS-GRAD)


PREDAVANJA           RIJEŠENI PRIMJERI         PITANJA - TEORIJA

meh1pred1-1.ppt                  RadniM1a.pdf                          TeorijaM1.pdf

meh1pred2.ppt                      RadniM1b.pdf

meh1pred3.ppt                      RadniM1c.pdf

meh1pred4.ppt                     RadniM1d.pdf

meh1pred5.ppt                      RadniM1e.pdf   

meh1pred6.ppt                     radnim1f-1.pdf

meh1pred7.ppt