AMCA

Svrha i djelatnost udruge


Svrha Udruge je:

 • njegovanje ljubavi, zahvalnosti i odanosti prema Sveučilištu u Osijeku, posebice prema Građevinskom fakultetu, te općenito hrvatskim sveučilištima;
 • očuvanje tradicija hrvatskih sveučilišta, posebice Sveučilišta Josipa Jurja Storssmayera u Osijeku i Građevinskog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Storssmayera u Osijeku;
 • promicanje ugleda Građevinskog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Storssmayera u Osijeku u nas i u svijetu;
 • skrbi za razvitak i napredak Građevinskog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Storssmayera u Osijeku;
 • njegovanje i razvitak etike inženjerskog poziva;
 • utjecaj na stvaranje javnog znanstvenog i stručnog mišljenja i stajališta o svim bitnim pitanjima graditeljstava;
 • utjecaj na razvitak i napredak očuvanja prirode i čovjekova okoliša;
 • skrb za športski, zdravstveni i ekonomski studentski standard;
 • izgradnja i jačanje veza i suradnje između bivših studenata i Građevinskog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Storssmayera u Osijeku;
 • stvaranje i intenziviranje kontakata i veza među diplomiranim inženjerima Građevinskog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Storssmayera u Osijeku;
 • poticanje i izgradnja veza i suradnje Građevinskog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Storssmayera u Osijeku i sličnih obrazovnih, razvojnih i istraživačkih institucija u Republici Hrvatskoj i svijetu;
 • promicanje ugleda inženjerske struke;
 • uspostave i razvitka suradnje sa sličnim Udrugama (AMAC/AMCA) u nas i u svijetu.

 

Djelatnost Udruge:

 • obrazovnim, kulturnim i znanstvenim institucijama, komorama, graditeljskim trgovačkim društvima te drugim tijelima i organizacijama što se bave graditeljskom djelatnošću;
 • prikupljanje mišljenja članova Udruge u javnim raspravama o bitnim pitanjima u svezi ciljeva udruge;
 • izdavanje stalnih i povremenih znanstvenih, stručnih i informativnih publikacija;
 • pružanje informacija nastavnom osoblju Fakulteta na temelju individualnih iskustava iz inženjerske prakse;
 • prikupljanje informacija o organizaciji i djelovanju Fakulteta;
 • organizacija susreta članova Udruge;
 • razmjena strukovnih iskustava među članovima Udruge;
 • redovito i prigodno informiranje članstva o djelatnostima Udruge, dostignućima njenih članova i o nekim zbivanjima u području struke;
 • poticanje razumijevanja i usvajanja profesionalnih etičkih vrijednosti ukupnom aktivnošću Udruge;
 • pružanje iskustvenih informacija potencijalnim studentima u svezi sa studijem na Građevinskom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Storssmayera u Osijeku;
 • uspostavljanje kontakata s odgovarajućim visokoobrazovnim institucijama;
 • izmjena radnih iskustava s odgovarajćim udrugama bivših studenata;
 • organiziranje stručnih, sportskih i ostalih susreta s drugim udruženjima;
 • obilježavanje relevantnih obljetnica u svezi tradicije hrvatskih sveučilišta i Građevinskog fakulteta.