Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo

Plovni putovi, luke i terminali


PLOVNI PUTOVI, LUKE I TERMINALI Oznaka: 2.05–310
Nositelj  
Asistenti  
Studijski program Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo – H
Status predmeta Izborni
Godina 2.
Način izvođenja nastave: P + V + S = 30 + 25 + 5
ECTS 5,0 

 

Sadržaj predmeta
Definicija plovidbe i plovnih puteva – značaj, razvoj, elementi; Pomorska hidraulika – nastanak, opis i prognoze valova, morske struje i razine, projektne vrijednosti; Posebnosti građenja u morskoj sredini; Pregled pomorskih građevina; Lukobrani – tipovi, dimenzioniranje i građenje; Kejovi (kosi, vertikalni), operativne obaloutvrde – konstrukcije i oprema; Unutrašnji plovni putevi – plovne rijeke i kanali, kategorizacija; Luke i pristaništa – podjele, osnovni elementi projektiranja; Osnove prekrcajnih tehnologija; Terminali – definicija, osobine; Objekti za savladavanje visinskih razlika i drugi specifični objekti plovnih puteva. 

 

Osnovna literatura
  • Pršić, M., Tadejević, Z.: Riječni plovni putovi, skripta, Građevinski fakultet Zagreb, 1988.

 

Dopunska literatura
  • Empffehlungen des Arbeitsausschusses Ufereinfassungen - EAU, Ernst & Soch, Berlin, 1986.
  • Kirinčić, J.: Luke i terminali, Školska knjiga Zagreb, Zagreb, 1991.
  • Prikril, B., Božičević, D.:Mehanizacija pretovara i skladištenje, Fakultet prometnih znanosti Zagreb, Zagreb, 1987.