Poslijediplomski specijalistički studij Građevinarstvo - POTRESNO INŽENJERSTVO

Početna (POS-SP-POT)


Sveučilišni Poslijediplomski specijalistički studij Građevinarstvo; smjer: Potresno inženjerstvo (u skladu s  Dopusnicom Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske za izvođenje studija od 25. svibnja 2010. godine (KLASA: UP/I-602-04/07-13/00006, URBROJ: 533-07-10-0006).

Sadržaj studija i uvjeti upisa dostupni  su u okviru studijskog programa. 

 

Dokumenti:

Studijski program poslijediplomskog specijalističkog studija - pročišćeni tekst

 


 

POTRESNO INŽENJERSTVO

NAZIV PREDMETA ECTS
Inženjerska seizmologija 4,0
Probabilističke osnove djelovanja i proračuna 6,0
Geotehnički aspekti pri seizmičkom djelovanju 6,0
Konstruktivno oblikovanje zgrada 6,0
Seizmičko projektiranje zidanih konstrukcija 6,0
Seizmičko projektiranje betonskih konstrukcija 6,0
Seizmičko projektiranje čeličnih konstrukcija 6,0
Seizmičko projektiranje sukladno očekivanom odzivu 6,0
Sustavi za disipaciju seizmičke energije 4,0
Suvremeni pristup proracunu konstrukcija pri djelovanju potresa (EC8-1) 6,0
Seizmički proračun mostova (EC8-2) 6,0
Djelovanje na konstrukcije prema Eurocod normama (EC1) 6,0
Problemi, pogrješke i njihovo otklanjanje u projektiranju konstrukcija 4,0
Modeliranje konstrukcija 4,0